Artroskopie

O artroskopii

Slovo artroskopie pochází z řeckých slov, "arthro" (kloub) a "skopein" (podívat se). Slovo ve slovníku znamená "podívat se do kloubu". Na pacientově kůži se udělá malá řezná rána a artroskop, instrument podobný teleskopu, je vsunut do kloubu. Světlo je přenášeno přes optický kabel na konec artroskopu. Celý instrument je připojen na video monitor.
Artroskopie umožňuje přímý pohled na celý kloubní povrch, zejména chrupavku, vazy, menisky a kloubní pouzdro. Operační zákrok se provádí nástroji vsunutými do kloubu přes další malý otvor. Artroskopie je v převážné míře prováděna na kolenním kloubu, provádí se však také na rameni, kyčli, lokti a dalších kloubech.

Mezi nejčastější stavy nalezené v kloubech během artroskopické operace patří:

v koleně:

 • trhliny v menisku (chrupavce)
 • chondromalacie (poškození kloubní chrupavky různé intenzity a charakteru)
 • utržený přední zkřížený vaz

v rameně:

 • odloučení a poškození části úponu kloubního pouzdra na okraji kloubní plochy lopatky
 • poškození šlachy dvojhlavého svalu
 • poškození kloubního povrchu
 • utržená rotátorová manžeta
 • degenerativní poškození rotátorové manžety

v jakémkoliv kloubu:

 • zranění
 • zánět nitrokloubní výstelky (revmatismus apod.)
 • uvolněné tělísko - kost nebo chrupavka

Artroskopická operace

Artroskopická operace se provádí při celkové, spinální nebo lokální anestezii, v závislosti na kloubu a celkového stavu pacienta.
K vsunutí artroskopu se udělá malá ranka (cca 1 cm dlouhá). Podle potřeby může být použito i několik dalších ranek, ke zlepšení přehledu i v jiných částech kloubu, popřípadě k vsunutí speciálně upravených instrumentů.

Některé operace, které mohou být prováděny artroskopicky:

 • Ošetření utržené rotátorové manžety v rameni
 • Ošetření nebo vyjmutí poškozeného menisku (chrupavky) z kolena
 • Rekonstrukce předního zkříženého vazu v koleně
 • Odstranění zánětlivě změněné nitrokloubní výstelky (synovie)
 • Uvolnění karpálního tunelu
 • Ošetření utržených vazů
 • Odstranění uvolněných tělísek v kloubech

Po operaci jsou malé jizvy kryty obvazem. Pooperační bolesti a délka úplného doléčení závisí na rozsahu a charakteru poškození kloubu, kvůli kterým byla artroskopie provedena. Uvedené okolnosti určují také délku a typ operace. Pacienti bývají zpravidla propuštěni domů první až třetí den po operaci. Po zákrocích je prováděna rehabilitace.

Možné komplikace

Ačkoliv velmi zřídka (méně než v 1% všech artroskopických operací), mohou se během nebo po skončení operace přihodit komplikace.

Zahrnují:

 • infekci
 • krevní sraženiny
 • nadměrný otok nebo krvácení
 • nervově-cévní poškození