Revizní operace kyčelních náhrad

Rostoucí počet pacientů podstupuje revizní operaci kyčle. Nejčastějším důvodem je uvolnění implantátu v kosti, což může být způsobeno nebo zhoršeno opotřebením nebo dlouhodobým používáním náhrady. Velikost operace je závislá na rozsahu uvolnění protézy a nutnosti obnovení kostního nedostatku. Revize pouze povrchu náhrady je mnohdy snazší, protože kost je neporušená. Revizní operace může vyžadovat použití kostních štěpů a to z vlastního těla a/nebo z kostní banky. Jako po první operaci je životnost náhrady závislá na použité technice implantace a způsobu života pacienta. Revizní operace je mnohem náročnější operační výkon než první operace, i přesto však může být dosaženo požadované kvality. Je možno provést i třetí, případně čtvrtou revizní operaci. Je třeba říci, že každá revize staví pacienta a operatéra před mnohdy speciální a těžký úkol.