Plánování Vaší operace

Komplexní předoperační příprava zahrnuje:

Souhlas s operací
Zdravotní pojištění
Krevní odběry
Léky
Domácí cvičení
Snížení hmotnosti
Domácí příprava
Interní vyšetření
Konzultace s ortopedem
Co si vzít do nemocnice

Souhlas s operací

Informovaný pacient stvrdí své rozhodnutí podstoupit plánovaný operační výkon podpisem při přijetí.

Zdravotní pojištění

Naše zařízení má uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotní péče s těmito zdravotními pojišťovnami: 111-Všeobecná zdravotní pojišťovna, 201-Vojenská zdravotní pojišťovna, 205-Česká podnikatelská zdravotní pojišťovna, 207-Oborová zaměstnanecká pojišťovna, 211-Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, 213-Revírní bratrská pokladna a 217-Zdravotní pojišťovna METAL-ALINCE, 228-Zdravotní pojišťovna Média. Pro pacienty těchto pojišťoven poskytujeme v rámci zdravotního pojištění veškerou péči až do výše limitů stanovených jednotlivými pojišťovnami.

Krevní odběry

Během operace totální endoprotézy kyčelního kloubu může dojít k větším krevním ztrátám, které bude potřeba krýt krevním převodem. Je několik možností jak nahradit krev, která byla během operace ztracena. Patří zde: 1) autotransfuse-použití vlastní krve; 2) krev z krevní banky.

Při autotransfúzi se používá Vaše vlastní krev, která je odebrána před operací a poté je pokud je potřeba použita během nebo po operačním výkonu. Použití vlastní krve má výhody oproti cizorodé krvi v tom, že nedochází k podráždění tělních protilátek (transfusní reakce). Zabraňuje rovněž riziku přenosu infekčních nemocí jako je žloutenka nebo AIDS.

V závislosti na očekávané potřebě, Vám bude doporučen v předstihu před operací odběr úměrného množství krve. Vaše krev může být uchována po dobu 42 dní. Interval mezi jednotlivými odběry by neměl být kratší než 1 týden a poslední odběr by měl být odebrán nejméně 5 dní před plánovanou operací.

Každý odběr zabere asi 1 hodinu času, první návštěva však trvá přibližně o 15 minut déle kvůli potřebě vyplnit veškeré dokumenty. Týden před prvním plánovaným odběrem je vhodné začít užívat Vitamín C 500 mg a železo 325 mg - 3 x denně jednu tabletu.

Krev může být odebrána na kterékoliv transfúzní stanici v blízkosti Vašeho bydliště (nejčastěji Okresní nemocnice Vsetín) a poté před operací dopravena na naši kliniku.

Krev z krevních bank je krev darovaná dárci na jednotlivých transfusních stanicích. Dárci jsou důkladně vyšetřeni na přenosné nemoci a krev je rovněž pečlivě zkontrolována. Riziko transfusní reakce je minimální. Riziko přenosu AIDS je pravděpodobné u 1 z 100.000 jednotek krve a žloutenky u 1 z 20.000 jednotek.

Léky

Pokud užíváte antikoncepci nebo protizánětlivé léky je doporučeno přerušit jejich použití 2 týdny před operací.

Domácí cvičení

Před operací je doporučeno začít předoperační cvičební program (pokud Vám to nečiní potíže). Jednoduché cviky Vám pomohou posílit svaly na nohou, jako přípravu na pooperační období. Následující cvičení se mohou provádět v posteli. Cvičte obě nohy a nezapomeňte během cvičení pravidelně dýchat. Doporučeno 2-3 krát během dne.

a. Stáhněte Váš zadek pevně k sobě, držte než napočítáte do deseti. Opakujte 10 x.

b. Zpevněte čtyřhlavý sval stehenní a současně tlačte zadní část kolena na postel, držte než napočítáte do deseti. Opakujte 10 x.

c. Mějte koleno mírně pokrčené. Tlačte patu k posteli a poté ji přitáhněte k zadku. Držte než napočítáte do deseti. Opakujte 10 x.

d. S krátkými odpočinky pohybujte nohou v kruzích nejprve v jednom směru, poté ve druhém. Opakujte 10 x.

e. Pohybujte nohou pomalu nahoru a dolů. Opakujte 10 x.

V pooperačním období bude často potřebovat ruce, když se budete chtít pohnout na posteli a při chůzi o berlích. Proto posílení horní části těla je také důležité. Cvičení by mělo zahrnovat:

a. V sedu na židli se chytněte tyčky, která je nad Vámi a pomalu se přitahujte a zvedejte zadek ze židle. Opakujte 10 x.

b. V sedu na židli se chytněte se rukama na bocích vedle zadku židle. Při postupném natažení loktů zvedejte pomalu zadek ze židle. Opakujte 10 x.

c. Rovněž můžete dělat další posilovací cviky s lehkými činkami.

Snížení hmotnosti

Tlak napříč kyčelním kloubem je velký a během chůze se může se rovnat trojnásobku tělesné hmotnosti. Proto snížení tělesné váhy o 1 kg znamená ulehčení tlaku na kyčel o 3 kg. Snížení tělesné hmotnosti je velmi užitečné před i po operačním zákroku.

Domácí příprava

Po operaci budete nějakou dobu používat berle. Proto je dobré se je naučit používat při chůzi po bytě a ubezpečit se, že všechny části (koupelna, kuchyň, ložnice) jsou snadno přístupné. Možná budete potřebovat přestavit nábytek nebo dočasně změnit pokoje pro Vaše pohodlí po operaci. Odstraňte veškeré předměty nebo předložky, na kterých byste mohli uklouznout. Úpravy v koupelně mohou zahrnovat sprchovací židli, držadla, protiskluzové podložky nebo materiály atd. Pokud žijete osamoceni, můžete provést úpravy, aby s Vámi na nějakou dobu po operaci mohl bydlet přítel nebo někdo z rodiny. To je zvláště důležité při přípravě jídel, nošení různých předmětů a při nasazování ponožek.

Předoperační interní vyšetření

Operace kyčelní náhrady je rozsáhlý operační výkon a proto je třeba se ujistit, že jste v nejlepší zdravotní kondici. Z toho důvodu je třeba navštívit Vašeho interního lékaře 2-3 týdny před operací. Ten provede nezbytné testy. S výsledky všech testů včetně doporučení zda je možno provést plánovaný zákrok je třeba co nejdříve seznámit Vašeho ortopeda. Bez předoperačního interního vyšetření není možno operaci provést.

Předoperační konzultace s ortopedem

K předoperační konzultaci s ortopedem bude do některé z našich ambulancí pozváni dopisem přibližně jeden měsíc před operací. V dopise kromě toho obdržíte i termíny, kdy se máte dostavit na odběry autotransfúzí a k příjmu k operaci. Při setkání s ortopedem Vás seznámíme se zamýšlenou operací a případně Vám odpovíme na Vaše dotazy. Projdeme si Vaši zdravotní kartu, laboratorní výsledky, rentgenové snímky a další testy pokud byly nezbytné.

Je velmi důležité abyste v den operace od půlnoci nic nejedli, nepili ani nekouřili.

Co si vzít do nemocnice

V našem zařízení dostanete berle, nástavec na WC, případně další potřebné vybavení. Pokud toto vybavení již vlastníte přineste si jej prosím s sebou. S sebou si přineste pohodlné oblečení nebo župan. (Neberte si oblečení dlouhé až po zem, které může ztížit chůzi). Veškeré cennosti raději nechejte doma! Dále si vezměte osobní hygienické pomůcky a obuv s pevnou patou. Samozřejmě, něco ke čtení Vám pomůže, aby čas rychleji utekl.