Operace

V den operace budete nejprve převezeni na anesteziologickou přípravnu, kde s Vámi anesteziolog probere možnosti anestézie. Běžně se při totální endoprotéze kyčle používají dva typy anestézie. První typ je celková anestesie, která Vás uvede do hlubokého spánku a vyžaduje podporu Vašeho dýchání. Riziko u mladších a zdravých pacientů je malé, jeho míra závisí na přítomnosti jiných onemocnění, zejména srdce a plic. Druhý typ anestesie-svodná (epidurální nebo spinální anestesie) Vám znecitliví Vaše nohy tak, že nebudete operaci cítit. K tomu se použijí léky, které se vpíchnou pomocí malého katetru (trubičky) v dolní části zad do oblasti nervů, které jdou do dolních končetin. Současně dostanete léky na uklidnění a můžete klidně usnout, můžete však současně bez pomoci stále dýchat. Potencionální výhody epidurální anestesie zahrnují menší krevní ztráty, menší riziko plícních problémů a menší riziko tvorby krevních sraženin. Rovněž může být epidurální katetr ponechán po skončení operace k výraznému zmenšení pooperační bolesti. Tento druh anestezie používáme častěji.

Po zavedení anestezie budete převezeni na operační sál a budete napojeni na přístroje, které umožní sledování Vašeho srdce, krevního tlaku, dýchání, tělesné teploty a dalších potřebných údajů. Následuje umístění do správné polohy, příprava operačního pole a vlastní operační zákrok.

Operační rána je uzavřena šitím a kryta odpovídajícím sterilním materiálem. Mezi nohy je umístěna velká trojúhelníková podložka, která slouží k prevenci vykloubení kyčle.