Pooperační průběh

Pooperační léčba a rekonvalescence navazuje bezprostředně na operační výkon. Je důležité abyste dodržovali zavedené léčebné postupy a opatření zejména proti vykloubení. Tyto postupy a opatření jsou popsány níže:

Pobyt v nemocnici
Opatření proti vykloubení a aktivity, kterých je třeba se vyvarovat

Pobyt v nemocnici

Okamžitě po operaci, budete převezeni na jednotku intenzivní péče. Zde jste pečlivě monitorováni (hlídá se např. krevní tlak, krevní oběh, dýchání, tělesná teplota a operační rána atd.). Na jednotce intenzivní péče zůstanete cca 2 dny, poté budete přestěhováni na standardní pokoj.

Přes intravenózní (i.v.) hadičku, která je během operace umístěna na žíle na ruce, Vám budou podávány antibiotika a tekutiny. Po několika dnech je hadička odstraněna, pokud je stále třeba podávat antibiotika, budou dále ještě několik dní podávány v tabletách. Protože pravděpodobně ucítíte po operaci nepříjemnou bolest, budou Vám podávány léky proti bolesti průběžně tzv. dávkovačem. Do Vašeho močového měchýře může být během operace vsunuta trubička (močový katetr), která udržuje měchýř prázdný. Obyčejně je odstraněna 1-2 dny po operaci. Pokud máte problémy s vyprázdněním může být ponechána déle, v tomto případě však budete dostávat antibiotika aby se předešlo případné infekci.

Jako prevence proti krevním sraženinám dolních končetin, které mohou být velmi nebezpečné se používá několik opatření. Dostanete po operaci protiembolické punčochy, které používáte ve dne v noci po celou dobu hospitalizace s výjimkou několika krátkých chvilek. Budete povzbuzováni, abyste prováděli cvičení, které Vás naučí Váš fyzioterapeut. Důležité je rovněž správné polohování končetin. Jsou podávány léky na ředění krve (Warfarin), pravidelně jsou kontrolovány dosažené laboratorní hodnoty.

Obvazové krytí rány je zpravidla vyměněno druhý den po operaci, nebo v případě , kdy je to indikováno lékařem. Přibližně 7-10 dní po operaci, v závislosti na tom jak rychle se operační rána hojí, se odstraňují stehy.

V pooperačním období, úměrně tomu jak se Vaše kyčel bude hojit, byste se měli cítit každým dnem lépe. Obyčejně následující den po operaci za Vámi přijde fyzioterapeut, který Vás naučí různá cvičení a ukáže Vám jak používat berle, abyste operovanou končetinu částečně odlehčili.

Během hospitalizace Vás fyzioterapeut bude navštěvovat denně a bude postupně zvyšovat Vaši tělesnou aktivitu. Rovněž Vám poradí jaké vybavení budete potřebovat doma (např. lžíci při obouvání bot, nádstavec na WC atd.). Popíše Vám rovněž bezpečné postupy při různých tělesných aktivitách. Ukáže Vám jak se posadit, používat berle, lehnout a vstát z postele atd. Do té doby než budete moci ohnout kyčel do více než 70-90o, dostanete speciální instrukce jak nastupovat do auta. Pokud budete mít nějaké otázky, prosím zeptejte se lékaře nebo/a sestry.

Během Vaší hospitalizace můžete mít návštěvy. Návštěvní hodiny jsou od 9 do 21 hodin. Pokud budete na jednotce intenzivní péče návštěvy povoleny nejsou.

Opatření proti vykloubení a aktivity, kterých je třeba se vyvarovat

Správné ležení

Budete poučeni o speciálních opatřeních, které je třeba dodržovat, aby se předešlo vykloubení Vašeho nového kyčelního kloubu.
Riziko vykloubení se zvětšuje když 1) Vaše kyčel je ohnuta více než do 70-90o (v závislosti na typu implantátu), 2) noha je umístěna v blízkosti druhé nohy, nebo 3) Vaše koleno směřuje zevně. Proto, když ležíte v posteli, pamatujte, že je třeba držet obě nohy od sebe a kolena směřovat ke stropu nebo dovnitř (obr. ukazuje nevhodné postavení chodidel-přílišná zevní rotace).

Správné sezení

Po operaci budete poučeni jak správně sedět na židli. Měli byste používat vysokou židli, Vaše koleno by mělo být níž než kyčelní kloub, aby kyčel nebyla ohnuta do více než 70°-90°.

Rovněž budete poučeni jak usedat na WC (dokud bude potřeba budete muset používat speciální nástavec na WC).

Aktivity, kterých je třeba se vyvarovat

Je důležité, abyste si zapamatovali, kterých aktivit je třeba se vyvarovat:

(1) Nesedejte si na nízkou židli, nebo když kolena jsou výše než kyčel.

(2) Nenahýbejte se dopředu

(3) Neotáčejte se na stranu

(4) Vyvarujte se extrémních předklonů

(5) Nedávejte nohy k sobě

Po operaci TEP kyčle je dále nutné dodržovat tyto zásady:

· Nekřížit dolní končetiny – v leže, v sedě, ve stoji
· Polštář mezi nohama – v leže, z lehu do sedu
· Dolní končetiny (dále DK) co nejvíce od sebe
· Spát na vyšším, pevném a rovném lůžku (jeden polštář pod hlavou)
· V lehu kolena a palce směřují do stropu, ve stoji a při chůzi dopředu – nevytáčet DK ven ani dovnitř
· Neuklánět se a nepřetáčet se na zdravou stranu – operovaná DK se nesmí dostat přes střední rovinu (ani v leže, ani ve stoji)
· Neležet a nespát na boku operované DK – nepřetáčet se na operovaný bok dříve než za dva měsíce
· Při ležení na boku neoperované DK vkládat mezi kolena klín nebo tužší polštářek (polštářek používat ve spaní i při sedu)
· Neotáčet se na břicho bez klínu mezi nohama
· Vícekrát denně, po menších časových úsecích, provádět celkové intenzivní cvičení podle pokynů fyzioterapeuta
· Sedět maximálně do 90° úhlu mezi trupem a stehnem – nesedět v nízkém, měkkém křesle nebo v autě, ani na nízkém WC (bez nástavce)
· Neřídit dva až tři měsíce automobil
· Častěji měnit polohy – sedět maximálně půl hodiny
· Sedět na obou půlkách hýždí – ne nakřivo
· Dlouho nestát – ve frontě, při žehlení apod.
· Chodit v obuvi s pružnou, elastickou podrážkou
· Chůze o francouzských holích (podpažních berlích):

o 14 dnů po operaci šlapat na operovanou DK 1/3 váhy
o po 14 dnech na 1/2 váhy
o po 1/2 roce chodit doma bez berlí, na delší trasy venku alespoň s vycházkovou holí (po domluvě s operatérem)

· Při chůzi po schodech:

o nenosit těžké předměty
o s nikým si nepovídat
o neohlížet se

· Nechodit po mokrém terénu – mytá podlaha, v zimním období použít nástavce na berle
· Nepřetěžovat operovanou DK dlouhými pochody – řídit se podle pocitu únavy
· Nedělat práci v předklonu a nezvedat předměty ze zemně tak aby se při předklonu operovaná DK sunula po zemi vzad (hlídat DK od sebe)
· Ponožku obouvat jen pomocí ručníku nebo za pomoci druhé osoby
· Boty obouvat za pomoci dlouhé lžíce
· Kalhoty a spodní prádlo oblékat za pomoci berlí
· Nekoupat se v horké vodě, v sedě – raději se sprchovat vlažnou vodou
· Sledovat svoji hmotnost – nadváha vede k většímu opotřebování endoprotézy

Všechny tyto zásady je nutno dodržovat tři měsíce po operaci !

Asi za půl roku je možno uvažovat o vhodném zaměstnáním. Spíše lehčí zaměstnání převážně v sedu, eventuálně na kratší pracovní úvazek.

Sport a rekreace – je vhodné zejména plavání a jízda na kole (spíše v rovném terénu)

Další pokyny:

· Sed, nohy z postele dolů:

1. chytit se oběma rukama hrazdičky, opřít se zdravou nohou a posunout se nahoru
2. opřít se oběma rukama za zády a sednout si
3. chytit si nemocnou nohu oběma rukama pod stehnem a posouvat postupně nohy dolů z postele

· Leh zpět na postel:

1. posunout hýždě co nejvíce do zadu na postel, tak aby kolena byly na posteli
2. chytit oběma rukama nemocnou nohu pod stehnem a posouvat postupně nemocnou a zdravou nohu na postel
3. opakovat bod 1.
4. opakovat bod 2.

· Chůze po rovině

1. Obě berle
2. operovaná DK
3. Zdravá DK

· Chůze do schodů

1. Zdravá DK
2. operovaná DK
3. obě berle

· Chůze ze schodů

1. Obě berle
2. Operovaná DK
3. Zdravá DK

Cvičební jednotka po TEP kyčle (cvičit s klínem):

· Leh na zádech:

1. přitáhnou špičky nahoru a propnout dolů
2. přitáhnout špičky nahoru, zatlačit kolena dolů do postele, výdrž 10sekund a povolit
3. pomalu pokrčit DK a zpět na táhnout, totéž s druhou DK
4. propnout koleno, přitáhnout špičky nahoru a nataženou DK sunout do strany a zpět, totéž s druhou DK
5. stáhnout obě půlky hýždí k sobě, výdrž 10 sekund a povolit
6. stáhnout obě půlky hýždí k sobě, mírně zvednout hýždě od podložky, výdrž 3 sekundy, pomalu položit hýždě na postel a povolit
7. pokrčit DK pomalu natáhnou do natažení a zpět pokrčit, opakovat 3 až 5krát, zpět položit, totéž s druhou
8. pokrčit DK, přitáhnout špičku nahoru a propnout dolů, opakovat 3 až 5krát, zpět položit, totéž s druhou

· Sed – DK přes okraj postele:

1. přitáhnout špičky nahoru a propnout dolů (pata na podložce)
2. zvednout patu nahoru a vrátit zpět dolů (špička na podložce)
3. přitáhnout špičku, patu sunout po zemi do propnutí v koleně, výdrž 3 sekundy, zpět do pokrčení a povolit špičku
4. stáhnout obě půlky hýždí k sobě, výdrž 10 sekund a povolit