Dlouhodobé opatření a rady

Pooperační rady ohledně tělesné aktivity

Po operaci budete schopni se účastnit tělesných aktivit, kterých jste se před operací účastnit nemohli. Opotřebení náhrady lze přirovnat k opotřebení pneumatik u automobilu. Čím častěji ji používáte, tím dříve se opotřebí. Doporučeno je plavání a jízda na kole především po rovině. Obtížné aktivity mohou trvanlivost implantátu zkrátit. Lyžování je vcelku bezpečné, je třeba se však vyvarovat pádům.

Infekce

Může dojít k infikování náhrady, což může způsobit mnoho komplikací. Proto pokaždé když se vyskytne kdekoliv ve Vašem těle infekce je třeba vyhledat lékaře. Speciální opatrnost je třeba věnovat infekci močového měchýře, před zubním zákrokem pro infekci zubů nebo dásní a před plánovaným operačním výkonem. Před rozsáhlým zákrokem v ústní dutině se doporučuje podat širokospektrá antibiotika . Pokud je to možné, je vhodné odložit všechny zubní zákroky v období prvních čtyř měsíců po operaci. Antibiotická léčba pro jiné operace nebo infekce je rozdílná v závislosti na typu infekce. Proto je třeba v případě infekce okamžitě kontaktovat lékaře.