Informace pro pacienty

Ortopedické lůžkové zařízení Orthes se zabývá komplexní léčbou poruch pohybového aparátu, včetně následné rehabilitace. Specializuje se na operační výkony v oblasti kolene, kyčle, ramene a výkony na noze a ruce. Mezi stěžejní operační výkony patří totální náhrady kyčelního a kolenního kloubu, včetně náhrad revizních. Specializované artroskopické operace jsou prováděny na kolenním kloubu, včetně rekonstrukce zkřížených vazů. Provádíme rovněž artroskopie ramenního, hlezenném a loketním kloubu.
Pacienti jsou operováni na klimatizovaném aseptickém operačním sále. Po operaci následuje diferencovaná léčebná péče, která minimalizuje riziko vzniku komplikací a zrychluje a zkvalitňuje proces zotavení.

Počty provedených operačních výkonů 2007-2016

druh operace / období 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Celkem
1996-2016
Artroskopické operace 569 616 627 656 664 797 829 835  810  842 12127
Rekonstrukce zkřížených vazů v koleně 43 42 39 43 36 43 21 18  11  16 953
Totální endoprotéza koleního kloubu 85 83 80 94 116 90 89 98  100  110 1475
Totální endoprotéza kyčelního kloubu 109 124 143 122 114 130 117 123  116  105 1941
Ostatní 212 169 261 174 174 189 154 170  179  180 4405
Celkem 1018 1034 1150 1089 1104 1249 1210 1244  1216  1215

 

20901

Počty provedených operačních výkonů 1996-2006

druh operace / období 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Artroskopické operace 41 427 387 407 467 418 458 552 606 595 524
Rekonstrukce zkřížených vazů v koleně . 14 17 38 55 70 90 94 90 93 80
Totální endoprotéza koleního kloubu . 14 34 36 50 52 62 59 74 86 63
Totální endoprotéza kyčelního kloubu . 13 48 54 61 67 80 89 101 114 111
Ostatní 23 266 227 219 260 253 237 288 265 255 250
Celkem 64 734 713 754 893 860 927 1082 1136 1143 1028