Rameno

Zranění

Ramenní kloub je kloub s největším rozsahem pohybu v lidském těle a proto je nejvíce náchylný k nestabilitě.

Typy nestability ramene

Subluxace: Částečné vykloubení kloubu. Kloubní hlavice částečně vyklouzává z jamky, ale nikdy ne úplně.

Dislokace: Úplné vykloubení kloubní hlavice z jamky

Směry vykloubení ramene

Přední (Anterior): Toto je nejčastější případ vykloubení (95%) a znamená, že rameno vypadává dopředu (viz. obrázek).

Vícesměrné (Multidirectional): Znamená to, že rameno je nestabilní ve více než jednom směru. Obyčejně je rameno nestabilní dopředu a dolů, ale může být nestabilní i dozadu. Tento typ nestability je někdy spatřován u plavců.

Zadní (Posterior): Vykloubení směrem dozadu. Tento typ vykloubení je velmi vzácný.

Příznaky

Pacienti s malými příznaky nestability mají pouze občas pocit nestabilního ramene. Častěji je vykloubení doprovázeno bolestí a výrazným omezením hybnosti končetiny.

Případy úplného vykloubení jsou jednodušeji rozpoznatelné. Pacient by měl vyhledat lékaře, který udělá rentgenový snímek a rameno vrátí do správné polohy.

Možnosti léčby

Léčba závisí na druhu nestability a věku pacienta. Čím mladší pacient, tím je větší šance, že rameno bude opakovaně a stále častěji vyskakovat. Opakovaná vykloubení omezují aktivity a vedou k možným poškozením kloubu. Operace je možnost jak předejít opakovaným vykloubením. Současné lékařské postupy doporučují při opakovaných vykloubeních operativně opravit poškozené vazy a u velmi mladých pacientů provést operaci ihned po prvním vykloubení.

Operace

Artroskopické metody

Téměř všechny typy nestability mohou být v současnosti ošetřeny artroskopicky. Pokud jsou vazy odtrženy úplně, mohou být znovu připevněny použitím malých skobiček, nebo po zavedení speciálních stehů artroskopicky, bez nutnosti velké jizvy, jaj tomu je při použití otevřené operace (Bankartovy operace). Současné metody mají 75-90% úspěšnost při prevenci opakovaných vykloubení.

Kapsulorhafie

Pokud je pouzdro příliš volné a vazy vytahané, ale ne utržené, existuje několik nových artroskopických metod k jejich zpevnění. Vazy můžou být buď přišity, nebo jsou měkké tkáně vystaveny účinkům tepla (laser, wapor), což způsobí zmenšení objemu kloubního pouzdra. Obě metody jsou prováděny artroskopicky, hojně diskutovány a dlouhodobé výsledky zatím nejsou známy.

Pooperační péče: Pacienti dostanou na 3 týdny ortézu, pouze s minimálním rozsahem pohybu. Úplný rozsah pohybů je omezen do 6 týdnů po operaci. Neomezená aktivita je možná po 6 měsících.

Prognóza: Bez operačního zákroku bude u většiny pacientů problém s nestabilitou pokračovat. Po operaci se může 90% pacientů vrátit k původním sportovním aktivitám.