Cíl implantace totální endoprotézy kolenního kloubu

Totální endoprotéza kolenního kloubu je v současnosti jeden z nejúspěšnějších operačních zákroků. Před objevením technologie totální náhrady trpěli pacienti s rozvinutou artrózou kolenního kloubu chronickou bolestí a ztrátou pohybu. S rozvojem implantování totální endoprotézy více než 90% pacientů po operaci nemá žádnou bolest, nebo jen nepatrnou bolest a chůze již není limitovaná kolenem. Většina pacientů může žít plný a nezávislý život.
Cíle implantace totální endoprotézy jsou (podle pořadí důležitosti):

  1. úleva od bolesti
  2. stání a chůze, která není limitována kolenem
  3. obnova rozsahu pohybů kolena
  4. zlepšení stability kolena

Totální endoprotéza je zákrok,který si obyčejně vyžádá 10-14 denní hospitalizaci a rehabilitaci, která poté zabere asi 3 měsíce. Celý zdravotnický tým Vám bude pomáhat při procesu uzdravení, ale nejdůležitějším článkem týmu jste Vy! Věříme, že dobře informovaný pacient je důležitý k dosažení dobrých výsledků operace. Prosím přečtěte si pozorně tyto stránky. O poznatky se podělte s Vaší rodinou a přáteli. Informace Vás provedou přípravou na operaci a dají Vám rozhled jak úspěšně zvládnout pooperační období. Úspěšné absolvování celého procesu Vám umožní těšit se z mnoha let bez bolestí a funkčního omezení Vašeho kolenního kloubu.