Kloubní chrupavka

Kloubní chrupavka kryje pohybující se povrchy uvnitř kolene. Kloubní chrupavka je velmi hladká a má velmi malé tření. Kloubní chrupavka je "zdroj bezbolestné chůze" uvnitř Vašeho kolene. Je to žívá tkáň, ale má omezené možnosti pro růst a obnovu. Jako u všech tkání, schopnosti růstu a obnovy kloubní chrupavky se snižují s věkem. Při vysokém zatížení kolene nebo jeho části, při nesprávném a nestejném postavení nohou, velké tělesné hmotnosti, vysoké aktivitě nebo kombinací těchto faktorů, se kloubní chrupavka opotřebovává a mizí. Proces opotřebení kloubní chrupavky je zdroj zánětu. Může to způsobit bolest, otoky a zvětšující se ztrátu rozsahu pohybu. Při pokročilé artróze, kdy kloubní chrupavka z tibie a femuru úplně zmizí, přichází kosti do přímého kontaktu. Tento stav je doprovázen neustálou bolestí, zmenšením pohyblivosti (ztuhlostí), ochablostí svalů a ztíženou chůzí. Hlavním důvodem podstoupit operaci totální náhrady je bolest, která je způsobena rozsáhlou ztrátou kloubní chrupavky.

Úbytek kloubní chrupavky je možno vidět na rentgenových snímcích jako zmenšující se prostor mezi kostmi. Obyčejně je úbytek kloubní chrupavky doprovázen úbytkem menisku. Když je chrupavka úplně pryč rentgenové snímky ukazují, že jsou kosti v přímém kontaktu. Ztráta chrupavky způsobuje zvýšení tlaku na konce kostí, což má za výsledek tvorbu výrustků a ostruh (osteofyty). Na obrázcích 2A a 2B je znázorněn přední a boční rentgenový snímek artrotického kolena. Na přední snímku (obrázek 2A) je vidět absenci prostoru mezi kostmi jak je zvýrazněno šipkami. Tento stav je způsoben chybějící kloubní chrupavkou. Kost reaguje na ztrátu chrupavky tvorbou výrustků (osteofytů), jak je zvýrazněno šipkami na obrázku 2B.

Kloubní chrupavka
kneebk2a kneebk2b