Rizika a potencionální komplikace

Následuje seznam potencionálních rizik a komplikací při operaci totální endoprotézy. Toto jsou pouze možnosti, které si myslíme že by měl pacient vědět dříve než se rozhodne podstoupit operaci totální náhrady kolenního kloubu.

Anestesie
Krevní transfuse
Krevní sraženiny
Infekce
Cévy a nervy
Neustupující bolest

Anestesie

Totální endoprotéza kolenního kloubu je rozsáhlý operační výkon, který si vyžaduje celkovou nebo místní anestesii. Místní anestesie zahrnuje spinální nebo epidurální podání léků, které způsobí znecitlivění od pasu dolů. Při celkové anestesii jsou podávány léky, které proudí celým tělem a způsobí celkovou ztrátu vědomí. Rizika plynoucí z anestesie jsou závislá na Vašem celkovém zdravotním stavu (ne na Vašem věku) a na činnosti životních orgánů jako jsou srdce, plíce a ledviny. Důkladné zhodnocení těchto rizik provádí anesteziolog. Ačkoliv velmi zřídka, komplikace plynoucí z anestesie mohou být smrtelné.

Krvácení / Krevní transfuse

Během operačního zákroku dochází u pacientů ke krvácení. Proto budete před operací požádáni, abyste šli darovat krev. Pokud budete při operaci potřebovat krevní transfusi, budete moci dostat Vaši vlastní krev (autotransfuse). Zřídka může během operace nastat zvýšené krvácení, v tomto případě může být nezbytné provést transfusi krve z krevní banky. Při jakékoliv transfusi krve vždy existuje malé riziko transfusní reakce nebo přenosu nemocí. Závažnější transfusní reakce jsou naštěstí docela vzácné. Riziko přenosu HIV je přibližně 1 z 150.000. V praxi to znamená, že máte větší šanci, že do Vás uhodí blesk. Riziko přenosu žloutenky je o něco větší, a to asi 1 z 20.000.

Krevní sraženiny

Krevní sraženiny se mohou vytvořit ve velkých žílách na dolní končetině po velkých operačních výkonech, jako je totální endoprotéza kolene. Je možné, aby se sraženina z žíly uvolnila a putovala do srdce. Sraženina může projít srdcem do plic. Tento stav se nazývá plícní embolie. Někdy je plícní embolie smrtelná. Ve snaze minimalizovat tvorbu krevních sraženin a následně plícní embolie, podáváme pacientům po totální endoprotéze antikoagulační léky. Tyto léky s sebou nesou riziko zvýšeného krvácení, hlavně z operační rány. Toto riziko je však vyváženo ochranou proti tvorbě krevních sraženin.

  Faktory, které mohou zvětšit riziko trombózy (tvorby krevních sraženin)  
·Nádor  ·Předchozí trombóza ·Městnavá srdeční vada
·Průjem ·Horečka ·Žloutenka
·Snížená funkce štítné žlázy ·Nemoc jater ·Podvýživa
·Vyšší věk ·Porucha krvácivosti ·Křečové žíly (varixy)

Infekce

Infekce se může vyskytnout po jakémkoliv typu operace. S cílem minimalizace vzniku infekce jsou před operací a 1 - 2 dny po operaci podávána antibiotika. Na infekci je kvůli protéze třeba dát po operaci totální endoprotézy kolenního kloubu velký pozor. Místo implantace protézy je choulostivé na vznik infekce. Pokud je komponenta zasažena infekcí, je třeba téměř vždy v zájmu vyléčení infektu podstoupit další operaci. Velmi vyjímečně může být infekce vyléčena i bez odstranění kolenní protézy. Ve většině případů je potřeba náhradu vyjmout a vzniklý prostor vyplnit speciální plombou s antibiotiky. Antibiotika jsou podávána i celkově po dobu asi 6 týdnů. Poté, co je infekce vyléčena může být implantována nová endoprotéza. Pokud nelze předpokládat, že infekce bude úspěšně vyléčena, může být doporučen artrodesa.

Riziko infekce přetrvává po celou dobu, kdy je totální náhrada v koleně. Nejčastější cestou jak se může totální náhrada infikovat je, že se bakteriální infekce rozšíří z jiné části těla. Infekce se může rozšířit z úst, z infekce močového traktu, ze zápalu plic, z infekce kůže atd. Je třeba, aby byla bakteriální infekce s ohledem na možnost přenosu okamžitě léčena. Doporučuje se rovněž brát antibiotika před každým zubním zákrokem. Pokud je to možné je třeba naplánovat všechny větší zubní zákroky před operací nebo nejdříve čtyři měsíce po operaci. Měli byste informovat svého zubaře, že podstoupíte operaci totální náhrady. Stejně by měly být podávány antibiotika pokud se chystáte podstoupit invasivní zákrok jako je endoskopie nebo bronchoskopie. Virová infekce jako je nachlazení nebo rýma nemůže kolenní náhradu infikovat.

Cévy a nervy

Kolem kolena probíhá několik důležitých cév a nervů. Zřídka mohou být během operace tyto cévy a nervy poraněny. Poranění cévy může být obyčejně napraveno ihned během operace. Poškození nervů mohou způsobit po operaci znecitlivění nebo ochabnutí míst nejčastěji v okolí chodidla. Poranění nervů si může někdy vyžádat operační zákrok ve druhé době. Obyčejně jde však o poškození lehčího stupně a funkce se obnoví během několika měsíců. Zřídka jde o poškození trvalé.

Neustupující bolest

Ačkoliv více než 90% pacientů nemá po operaci žádné nebo jen malé bolesti, jsou i pacienti, u kterých bolest neustupuje. V mnoha těchto případech se bolest ztratí časem. V každém případě je třeba se snažit bolest identifikovat a léčit. Existuje mnoho příčin bolesti a bolest může přetrvávat i tehdy, když je totální náhrada dobře připevněna a dobře fungující.

Totální endoprotéza kolenního kloubu je rozsáhlý operační výkon a zahrnuje nespočet možných komplikací. V souhrnu lze však říci, že pro mnoho pacientů trpících artrózou, výhody ze zlepšení kvality života po operaci totální náhrady kolenního kloubu převáží rizika potencionálních komplikací, které mohou nastat. Většina pacientů může žít mnoho let bez ob