Jak dlouho vydrží totální endoprotéza kolena? A co potom?

V mnoha směrech je totální náhrada kolene stejná jako sada automobilových pneumatik. Jak dlouho pneumatiky vydrží záleží na tom jak často je auto používáno, na jakém typu cest je používáno, jak těžké je auto a jestli je nebo není auto pravidelně kontrolováno a udržováno v servise . U totální náhrady je to stejné, záleží jak často je používána, při jakých aktivitách, kolik pacient váží, zdali chodí pacient na pravidelné kontroly a jestli se udržuje v dobré fyzické kondici.

Neexistují dva přesně stejní pacienti a proto je veliká různorodost v aktivitách pacientů. Sada pneumatik může vydržet i mnoho let, pokud není auto používáno příliš často. Naproti tomu nemusí vydržet ani rok pokud je řízeno velmi často a po špatných cestách. Mnoha pacientům vydrží totální náhrada celý život. U jiných to může být méně než rok. Náhrady jsou konstruovány tak, aby ulevily od bolesti a umožnily stání, sezení, chůzi a jiné běžné denní aktivity. Výborně se osvědčily při golfu, jízdě na kole a plavání. Nejsou konstruovány pro běh nebo sporty jako tenis a lyžování, ačkoliv jsou i pacienti, kteří tyto aktivity bez problémů provádějí! Operace kolenní náhrady je prováděna, aby zkvalitnila pacientovi život. Každý pacient si musí rozhodnout, které aktivity ho činí šťastným.

V případě, že se náhrada opotřebuje nebo poškodí, je možno implantovat další náhradu. V tomto případě mluvíme o revizní náhradě kolenního kloubu. Je však třeba říci, že výsledek revizní operace nelze tak jasně předpovědět, jako u implantace primární náhrady. Velký vliv na výsledek má skutečnost, z jakého důvodu musela být tato revize provedena.