Aktuality

Volné pracovní místo – zdravotní sestra

Do našeho týmu hledáme do dvousměnného provozu uchazeče na pracovní pozici zdravotní sestry.
Nástup možný ihned, i na částečný úvazek.
Bližší informace podá paní Kantorová na tel. č. 571757941.

Návštěvy na lůžkovém oddělení

17.5.2021
Na základě Mimořádného opatření MZDR14597/2021-2/MINKAN jsou s účinností od 17. 5. 2021 povoleny návštěvy ve zdravotnických zařízeních. Od tohoto data jsou v Orthesu návštěvy povoleny za níže uvedených podmínek: 

  • Návštěvy u pacientů na pokojích lze vykonat jen po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 571757941. Vždy prosím zvažte, jestli je návštěva nezbytná.
  • Návštěvy se povolují pouze pro 1 osobu /den (nebo 1 dítě v doprovodu 1 dospělé osoby) na max. 15 minut
  • Návštěvy nejeví žádné příznaky respiračního onemocnění
  • Návštěvy absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC/antigenní testna přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom písemný doklad. Z dokladu musí být patrné, kdo test provedl (odběrové centrum, laboratoř, lékař). 
  • Návštěvy mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování.
  • Návštěvy prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní; Za průkazný bude brán pouze doklad vystavený od praktického lékaře opatřený jeho razítkem, v potvrzení musí být uvedeno, kdy uběhla izolace a kdy byl proveden první PCR/antigenní test s pozitivním výsledkem.
  • Návštěva může přijít za podmínky, že po dobu pobytu používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) – minimálně respirátor třídy FFP2, KN 95.
  • Ve výjimečných případech lze po domluvě provést antigenní test před návštěvou na oddělení.