Lékaři

MUDr. Radoslav Jura – vedoucí lékař oddělení
MUDr. Pavel Doruška – vedoucí lékař operačních sálů a lékař oddělení
MUDr. Vladimír Kocourek – vedoucí lékař JIP, lékař oddělení
MUDr. Libor Richter – lékař oddělení
MUDr. Marek Zdráhal – lékař oddělení

MUDr. Libor Mentel – lékař oddělení
MUDr. Petr Kozák – lékař oddělení
MUDr. Dušan Krzyžanek – lékař anesteziolog
MUDr. Petr Dvořák – lékař anesteziolog
MUDr. Helena Rybková – lékař anesteziolog

vedoucí lékař oddělení

MUDr. Radoslav Jura

Promoce 1982 - lékařská fakulta University Palackého Olomouc, I.a II. atestace z ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Praxe na ortopedickém oddělení nemocnice ve Vsetíně. Od roku 1991 do listopadu 1996 Městská nemocnice ve Valašském Meziříčí. Kurzy RZP, sonografie pohybového aparátu, arthroskopie ramenního kloubu, člen ČSOT, AGA (artroskopická společnost německy mluvících zemí).
vedoucí lékař operačních sálů a lékař oddělení

MUDr. Pavel Doruška

Promoce v roce 1996 na LF Masarykovy University Brno, v roce 1998 I. atestace z všeobecné chirurgie. 1996 - 2001 všeobecný chirurg na chirurgickém a traumatologickém oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí. Od r. 2001 odborný lékař Orthes. V roce 2003 I. atestace z oboru ortopedie. Kurz sonografie v ortopedii.
lékař anesteziolog

MUDr. Dušan Krzyžanek

Promoce na LF UP v Olomouci 1990, I.a II. atestace v oboru anesteziologie a resuscitace, 1990-1996 praxe na klinice anestesiologie a resuscitace Fakultní nemocnice v Ostravě. Od roku 1996 anestesiolog a lékař pro intenzivní medicínu Orthes.
vedoucí lékař JIP, lékař oddělení

MUDr. Vladimír Kocourek

Promoce v roce 1992 na lékařské fakultě UP v Olomouci, I. a II. atestace z ortopedie, 1992-2002 lékař ortopedického oddělení Nemocnice Šumperk. Od roku 1992 lékař na ortopedickém oddělení Orthes. Kurz sonografie pohybového aparátu.
lékař oddělení

MUDr. Libor Richter

Promoce v roce 1995 na LF UP Olomouc, v roce 1998 I.atestace v oboru ortopedie, v roce 2004 Specializace v oboru ortopedie. 1995 - 2005 ortopedické odd. Krajské nemocnice T.Bati Zlín, 2006 - 2011 ortopedie nemocnice Kroměříž. Od roku 2012 lékař na ortopedickém oddělení Orthes.
vrchní sestra, zdravotní sestra specialistka

Jitka Kantorová

Maturita na SZŠ v Brně v r. 1986. V letech 1988-1996 zaměstnaná v Úrazové nemocnici Brno na chirurgickém oddělení. Od r. 1996 Orthes Rožnov. V roce 2000 ukončeno PSS v oboru anestesie-resuscitace intenzivní péče, kurz řízení v ošetřovatelství.

Sestry oddělení

Eva Jeřábková – zdravotní sestra, zastupující vrchní sestra, kurz neodkladné resuscitace
Blanka Tomková
– zdravotní sestra, kurz neodkladné resuscitace
Eva Surá – zdravotní sestra, ukončeno studium PSS v oboru anestezie-resuscitace intenzivní péče
Šárka Drlíková – diplomovaná zdravotní sestra, kurz ošetřování nemocných v intenzivní péči, ukončeno studium PSS v oboru anestezie-resuscitace intenzivní péče
Martin Krobot – zdravotní sestra, ukončeno studium PSS v oboru anestezie-resuscitace intenzivní péče
Petra Banašáková – zdravotní sestra
Petra Malíková  – zdravotní sestra
Irena Martinková – zdravotní sestra
Ivona Kydalová – zdravotní sestra
Veronika Mitášová – zdravotní sestra
Irena Buchtová – zdravotní sestra
Ivona Pončíková  – zdravotní sestra
Radka Slížková – zdravotní sestra
Silvie Křenková – zdravotní sestra
Tereza Matoušková – zdravotní sestra
Pavla Sekyrová – zdravotní sestra
Nikola Vojkůvková – praktická sestra
Kristýna Křenková – sanitářka

Sestry sálové

Marcela Žilinská– zdravotní sestra, instrumentářka na operačním sále
Dagmar Dohnálková
– zdravotní sestra, instrumentářka na operačním sále
Pavla Malá
 – zdravotní sestra, ukončeno PSS v úseku práce instrumentování na operačním sálu
Veronika Plachká Kaděrková – zdravotní sestra, ukončeno studium PSS v oboru anestezie-resuscitace intenzivní péče
Martina Koláčková – zdravotní sestra, anesteziologická sestra, studium PSS v oboru anestezie-resuscitace intenzivní péče

Sestry v ambulancích

Petra Cabáková – Rožnov p. R.
Ilona Pernická – Valašské Meziříčí

Fyzioterapeuti

Alena Matulová

odborný fyzioterapeut, atestace v oboru aplikovaná fyzioterapie, kurz fyzioterapeutická léčby skolióz, kurz cvičení s pružnými tahy a míči, kurz měkkých a mobilizačních technik, mobilizace žeber metodou Mojžíšové, kurz cvičení dle Schrotové, kurz bazální program ve fyzioterapii, kurz SM-systém, kurz kineziotaping v rehabilitaci, kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě poruch osového orgánu

Hana Páclová

diplomovaný fyzioterapeut, kurz příprava rehabilitačních pracovníků pro speciální činnost v metodice diagnostiky a léčení poruch pohybového aparátu (měkké a mobilizační techniky), kurz mobilizace žeber metodou Mojžíšové

Mgr. Šárka Dobešová

diplomovaný fyzioterapeut, magistra rehabilitace a fyzioterapie

Jana Nerádová

odborný fyzioterapeut, atestace v oboru aplikovaná fyzioterapie, kurz mobilizace žeber metodou Mojžíšové, kurz technik posturální korekce, kurz příprava rehabilitačních pracovníků pro speciální činnost v metodice diagnostiky a léčení poruch pohybového aparátu (měkké a mobilizační techniky), kurz cvičení skolióz dle Schrothové, Dornova metoda, kurz kineziotaping v rehabilitaci, kurz SM-systém

Marek Petřek

diplomovaný fyzioterapeut, kurz příprava rehabilitačních pracovníků pro speciální činnost v metodice diagnostiky a léčení poruch pohybového aparátu (měkké a mobilizační techniky), kurz bazální program ve fyzioterapii, kurz mobilizace žeber metodou Mojžíšové, kurz proprioceptivní neuromuskulární facilitace, kineziotaping v rehabilitaci, kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě poruch osového orgánu.

THP

Anna Mikulová

uklízečka

Jarmila Nosková

uklízečka

Karel Jura

sanitář

Ivo Kliment

správce

Management

MUDr. Radoslav Jura

jednatel
E.: orthes@orthes.cz
T.: 571757940

Ing. Richard Pavlica

ekonom, komunikace se zdravotními pojišťovnami, kontakt pro provozní a obchodní informace
E.: pavlicar@orthes.cz
T.: 571757940, 608966046