Artroskopie

O artroskopii

Slovo artroskopie pochází z řeckých slov, „arthro“ (kloub) a „skopein“ (podívat se). Slovo ve slovníku znamená „podívat se do kloubu“. Na pacientově kůži se udělá malá řezná rána a artroskop, instrument podobný teleskopu, je vsunut do kloubu. Světlo je přenášeno přes optický kabel na konec artroskopu. Celý instrument je připojen na video monitor.
Artroskopie umožňuje přímý pohled na celý kloubní povrch, zejména chrupavku, vazy, menisky a kloubní pouzdro. Operační zákrok se provádí nástroji vsunutými do kloubu přes další malý otvor. Artroskopie je v převážné míře prováděna na kolenním kloubu, provádí se však také na rameni, kyčli, lokti a dalších kloubech.

Mezi nejčastější stavy nalezené v kloubech během artroskopické operace patří:

v koleně:

 • trhliny v menisku (chrupavce)
 • chondromalacie (poškození kloubní chrupavky různé intenzity a charakteru)
 • utržený přední zkřížený vaz

v rameně:

 • odloučení a poškození části úponu kloubního pouzdra na okraji kloubní plochy lopatky
 • poškození šlachy dvojhlavého svalu
 • poškození kloubního povrchu
 • utržená rotátorová manžeta
 • degenerativní poškození rotátorové manžety

v jakémkoliv kloubu:

 • zranění
 • zánět nitrokloubní výstelky (revmatismus apod.)
 • uvolněné tělísko – kost nebo chrupavka

Artroskopická operace

Artroskopická operace se provádí při celkové, spinální nebo lokální anestezii, v závislosti na kloubu a celkového stavu pacienta.
K vsunutí artroskopu se udělá malá ranka (cca 1 cm dlouhá). Podle potřeby může být použito i několik dalších ranek, ke zlepšení přehledu i v jiných částech kloubu, popřípadě k vsunutí speciálně upravených instrumentů.

Některé operace, které mohou být prováděny artroskopicky:

 • Ošetření utržené rotátorové manžety v rameni
 • Ošetření nebo vyjmutí poškozeného menisku (chrupavky) z kolena
 • Rekonstrukce předního zkříženého vazu v koleně
 • Odstranění zánětlivě změněné nitrokloubní výstelky (synovie)
 • Uvolnění karpálního tunelu
 • Ošetření utržených vazů
 • Odstranění uvolněných tělísek v kloubech

Po operaci jsou malé jizvy kryty obvazem. Pooperační bolesti a délka úplného doléčení závisí na rozsahu a charakteru poškození kloubu, kvůli kterým byla artroskopie provedena. Uvedené okolnosti určují také délku a typ operace. Pacienti bývají zpravidla propuštěni domů první až třetí den po operaci. Po zákrocích je prováděna rehabilitace.

Možné komplikace

Ačkoliv velmi zřídka (méně než v 1% všech artroskopických operací), mohou se během nebo po skončení operace přihodit komplikace.

Zahrnují:

 • infekci
 • krevní sraženiny
 • nadměrný otok nebo krvácení
 • nervově-cévní poškození

Koleno - Meniskus

Meniskus je ve tvaru kruhovitého disku, jeho funkcí je absorbovat nárazy mezi kostmi v koleně a zlepšuje stabilitu kloubu v jednotlivých fázích pohybu. Meniskus je často poškozen při prudkém pohybu nebo při opakovaných silných nárazech. Když se meniskus roztrhne, může se jeho kousek dostat do nepřirozené polohy uvnitř kloubu a může způsobit bolest a otok. Tkáň menisku se zpět sama nepřihojí.

Možnosti léčby

Současné nové techniky umožňují ošetření menisku artroskopicky, použitím šití nebo malých samovstřebatelných skobiček.

V případě, že utržený meniskus nemůže být rekonstruován, je odstraněn jeho nejmenší možný kousek.

V současné době se ve světě zkouší možnosti náhrady poškozeného menisku transplantátem.

Pooperační péče

Je možné okamžité zatížení při chůzi, v prvních 48 hodinách je možno použít berle. Obnovení rozsahu pohybu a rehabilitace je zahájena okamžitě. Během několika dnů je možná jízda na kole.

Prognóza: V 90-95% jsou výsledky úspěšné, s návratem ke sportovní činnosti během 4-6 týdnů ve většině případů. Při rozsáhlejších výkonech a transplantaci je třeba k úplnému doléčení 6 měsíců.

Rameno

Ramenní kloub je kloub s největším rozsahem pohybu v lidském těle a proto je nejvíce náchylný k nestabilitě.

Typy nestability ramene

Subluxace: Částečné vykloubení kloubu. Kloubní hlavice částečně vyklouzává z jamky, ale nikdy ne úplně.

Dislokace: Úplné vykloubení kloubní hlavice z jamky

Směry vykloubení ramene

Přední (Anterior): Toto je nejčastější případ vykloubení (95%) a znamená, že rameno vypadává dopředu (viz. obrázek).

Vícesměrné (Multidirectional): Znamená to, že rameno je nestabilní ve více než jednom směru. Obyčejně je rameno nestabilní dopředu a dolů, ale může být nestabilní i dozadu. Tento typ nestability je někdy spatřován u plavců.

Zadní (Posterior): Vykloubení směrem dozadu. Tento typ vykloubení je velmi vzácný.

Příznaky

Pacienti s malými příznaky nestability mají pouze občas pocit nestabilního ramene. Častěji je vykloubení doprovázeno bolestí a výrazným omezením hybnosti končetiny.

Případy úplného vykloubení jsou jednodušeji rozpoznatelné. Pacient by měl vyhledat lékaře, který udělá rentgenový snímek a rameno vrátí do správné polohy.

Možnosti léčby

Léčba závisí na druhu nestability a věku pacienta. Čím mladší pacient, tím je větší šance, že rameno bude opakovaně a stále častěji vyskakovat. Opakovaná vykloubení omezují aktivity a vedou k možným poškozením kloubu. Operace je možnost jak předejít opakovaným vykloubením. Současné lékařské postupy doporučují při opakovaných vykloubeních operativně opravit poškozené vazy a u velmi mladých pacientů provést operaci ihned po prvním vykloubení.

Operace

 

Artroskopické metody

Téměř všechny typy nestability mohou být v současnosti ošetřeny artroskopicky. Pokud jsou vazy odtrženy úplně, mohou být znovu připevněny použitím malých skobiček, nebo po zavedení speciálních stehů artroskopicky, bez nutnosti velké jizvy, jak tomu je při použití otevřené operace (Bankartovy operace). Současné metody mají 75-90% úspěšnost při prevenci opakovaných vykloubení.

Kapsulografie

Pokud je pouzdro příliš volné a vazy vytahané, ale ne utržené, existuje několik nových artroskopických metod k jejich zpevnění. Vazy můžou být buď přišity, nebo jsou měkké tkáně vystaveny účinkům tepla (laser, wapor), což způsobí zmenšení objemu kloubního pouzdra. Obě metody jsou prováděny artroskopicky, hojně diskutovány a dlouhodobé výsledky zatím nejsou známy.

Pooperační péče: Pacienti dostanou na 3 týdny ortézu, pouze s minimálním rozsahem pohybu. Úplný rozsah pohybů je omezen do 6 týdnů po operaci. Neomezená aktivita je možná po 6 měsících.

Prognóza: Bez operačního zákroku bude u většiny pacientů problém s nestabilitou pokračovat. Po operaci se může 90% pacientů vrátit k původním sportovním aktivitám.