Totální endoprotéza kolenního kloubu

Vítejte v sekci věnované totální endoprotéze kolenního kloubu. Našim cílem je poskytovat lékařskou péči v prostředí, ve kterém se budete cítit spokojeně, budete rozumět své nemoci, budete znát alternativní možnosti léčby, abychom společně dosahovali dobrých výsledků.

Prohlédněte nebo vytiskněte si kteroukoliv nebo všechny informace z našich stránek. Jestliže máte nějaké další dotazy neváhejte se na nás obrátit.

Cíl implantace totální endoprotézy kolenního kloubu

Totální endoprotéza kolenního kloubu je v současnosti jeden z nejúspěšnějších operačních zákroků. Před objevením technologie totální náhrady trpěli pacienti s rozvinutou artrózou kolenního kloubu chronickou bolestí a ztrátou pohybu. S rozvojem implantování totální endoprotézy více než 90% pacientů po operaci nemá žádnou bolest, nebo jen nepatrnou bolest a chůze již není limitovaná kolenem. Většina pacientů může žít plný a nezávislý život.
Cíle implantace totální endoprotézy jsou (podle pořadí důležitosti):

  1. úleva od bolesti
  2. stání a chůze, která není limitována kolenem
  3. obnova rozsahu pohybů kolena
  4. zlepšení stability kolena

Totální endoprotéza je zákrok,který si obyčejně vyžádá 10-14 denní hospitalizaci a rehabilitaci, která poté zabere asi 3 měsíce. Celý zdravotnický tým Vám bude pomáhat při procesu uzdravení, ale nejdůležitějším článkem týmu jste Vy! Věříme, že dobře informovaný pacient je důležitý k dosažení dobrých výsledků operace. Prosím přečtěte si pozorně tyto stránky. O poznatky se podělte s Vaší rodinou a přáteli. Informace Vás provedou přípravou na operaci a dají Vám rozhled jak úspěšně zvládnout pooperační období. Úspěšné absolvování celého procesu Vám umožní těšit se z mnoha let bez bolestí a funkčního omezení Vašeho kolenního kloubu.

Co je artritida? Co je artróza?

Artritida je všeobecný stav signalizující zánět kloubu. Zánět je celková odezva těla na podráždění jakéhokoliv druhu. Známky zánětu jsou bolest, otoky, teplota a zarudnutí. Příčiny artritidy jsou různé. Patří zde např. náhlý, akutní úraz, který se mohl přihodit při sportu. Akutní úraz je častý důvod vzniku artritidy. Ve většině případů však zranění nezpůsobí trvalé poškození, zánět po několika týdnech ustoupí a kloub po zbytek pacientova života funguje normálně.

Artróza je proces postupného úbytku a poškození kloubní chrupavky. Nejčastější forma artrózy, která si vynutí totální náhradu, je tzv. primární osteoartróza. V tomto případě se kloubní chrupavka, která tvoří hladký povrch kloubu, opotřebovala a zmizela. Může to být způsobeno mnoha důvody. Významnou roli zde hraje genetický stav kloubních chrupavek. Primární osteoartróza může zasáhnout všechny kloubní chrupavky v těle, nejen kolenní. Častěji však osteoartróza postihuje nosné klouby na dolních končetinách. V případech, kdy je genetický stav chrupavek v pořádku, mohou působit i jiné faktory, které vedou k poškození chrupavky v kloubu nebo kloubech. Tento stav se nazývá sekundární artróza.

Častou příčinou sekundární osteoartrózy je vadné osové postavení kolenních kloubů (nohy do O nebo do X). Stejně jako u pneumatik u automobilu, jestliže nejsou končetiny souměrné, se povrch kolenního kloubu opotřebovává nestejně. V některých případech se lidé s nesprávným postavením narodí, častěji však rozvíjejí takové činnosti, které nesprávné postavení způsobují. V jiných případech může být nesprávné postavení následkem nemocí nebo zranění (např. infekce nebo utržení vazu). Vysoká váha přenášená na asymetricky zatěžovaný kloub může poté postupem času způsobit poškození a zrychlený úbytek chrupavky. Samotné cvičení nebo i těžká práce bez dalších faktorů artrózu nezpůsobuje. Správné cvičení naopak stav kloubů zlepšuje.

Jiný častý typ artrózy, který může postihnut kolena je způsoben revmatoidní artritidou. Tento typ artrózy je způsoben poruchami imunitního systému, kdy se abnormální protilátky ukládají v kloubní výtelce. Toto způsobuje chronický zánět a postupnou destrukci chrupavky. Obvykle jsou postiženy symetricky oba klouby (např. kolena, kyčle, zápěstí, ruce).

Anatomie kolena

Kolenní kloub se skládá z dolního konce stehenní kosti (femuru), z vrcholu holenní kosti (tibie) a kolenního jablka (pately). Tělesná hmotnost je přenášena femurem, přes kolenní kloub, do tibie. Na přední straně stehenní kosti probíhají velké svaly (čtyřhlavý), které natahují koleno (extense). Velké svaly zezadu stehenní kosti (hamstringy) koleno krčí (flexe). Patela působí jako páka pro čtyřhlavý sval, což zvyšuje jeho účinnost. Pokaždé když pokrčíte a natáhnete koleno, povrch tibie a femuru po sobě navzájem kloužou, patela se pohybuje nahoru a dolů v žlábku na přední ploše femuru. Obrázek vlevo ukazuje zdravé koleno, obrázek vpravo ukazuje koleno postižené artrózou . Stehenní kost (femur) je nahoře a holenní kost (tibie) je dole. Menší kost dole je lýtková kost (fibula). Kolenní jablko (patelu) je možno vidět ve předu kolena na bočním pohledu. Prostor mezi kostmi je zaplněn kloubní chrupavkou a nazývá se kloubní štěrbina. Chrupavka není dostatečně hustá, aby mohla být patrna na rentgenovém snímku.

Koleno je uvnitř potaženo výstelkou – synovií, která produkuje tekutinu, která svou viskozitou snižuje tření kloubních ploch a podílí se na výživě chrupavky. Důležité vnitřní části kolene jsou kloubní chrupavka, meniskus, vazy a šlachy. V koleně jsou dva druhy chrupavky (kloubní chrupavka a meniskus). Kloubní chrupavka kryje kloubní povrch. Meniskus je tkáň umístěná na vnitřním a zevním obvodu kloubních ploch ve Vašem koleně. Pomáhá rozložit zatížení, zlepšuje stabilitu a chrání kloubní chrupavku. K tibii a femuru je připevněno několik vazů (silné proužky vazivové tkáně, které spojují kosti navzájem), které zajišťují stabilitu kloubu ve všech fázích pohybu. V okolí kloubu se upínají svalové skupiny (čtyřhlavý sval, hamstringy), působící jako dynamické stabilizátory. Normální funkce kolena je poměrně složitý děj a je výsledkem bezchybného fungování a koordinace všech uvedených částí.

Kloubní chrupavka

Kloubní chrupavka kryje pohybující se povrchy uvnitř kolene. Kloubní chrupavka je velmi hladká a má velmi malé tření. Kloubní chrupavka je „zdroj bezbolestné chůze“ uvnitř Vašeho kolene. Je to živá tkáň, ale má omezené možnosti pro růst a obnovu. Jako u všech tkání, schopnosti růstu a obnovy kloubní chrupavky se snižují s věkem. Při vysokém zatížení kolene nebo jeho části, při nesprávném a nestejném postavení nohou, velké tělesné hmotnosti, vysoké aktivitě nebo kombinací těchto faktorů, se kloubní chrupavka opotřebovává a mizí. Proces opotřebení kloubní chrupavky je zdroj zánětu. Může to způsobit bolest, otoky a zvětšující se ztrátu rozsahu pohybu. Při pokročilé artróze, kdy kloubní chrupavka z tibie a femuru úplně zmizí, přichází kosti do přímého kontaktu. Tento stav je doprovázen neustálou bolestí, zmenšením pohyblivosti (ztuhlostí), ochablostí svalů a ztíženou chůzí. Hlavním důvodem podstoupit operaci totální náhrady je bolest, která je způsobena rozsáhlou ztrátou kloubní chrupavky.

Úbytek kloubní chrupavky je možno vidět na rentgenových snímcích jako zmenšující se prostor mezi kostmi. Obyčejně je úbytek kloubní chrupavky doprovázen úbytkem menisku. Když je chrupavka úplně pryč rentgenové snímky ukazují, že jsou kosti v přímém kontaktu. Ztráta chrupavky způsobuje zvýšení tlaku na konce kostí, což má za výsledek tvorbu výrůstků a ostruh (osteofyty). Na obrázcích je znázorněn přední a boční rentgenový snímek artrotického kolena. Na přední snímku je vidět absenci prostoru mezi kostmi jak je zvýrazněno šipkami. Tento stav je způsoben chybějící kloubní chrupavkou. Kost reaguje na ztrátu chrupavky tvorbou výrůstků (osteofytů), jak je zvýrazněno šipkami na obrázku vpravo.

Co je totální endoprotéza kolena

Při totální náhradě kolenního kloubu se používají speciálně upravené komponenty (protézy), vyrobené z vysoce pevného, biologicky kompatibilního, kovového a umělohmotného materiálu. Kov je nejčastěji používán jako slitina kobaltu, chromu a molybdenu. Umělá hmota je z vysocemolekulárního polyetylénu. Tyto materiály jsou používány při totálních náhradách okolo 30 let a jejich snášenlivost v těle je velmi dobrá. Komponenty jsou velmi pečlivě vyráběny, povrch je pokaždé stejný, hladký a lesklý.
V současné moderní medicíně se při totální endoprotéze kolene nahrazuje pouze poškozené kloubní plochy. Celé koleno není nahrazováno. Operace je v podstatě jen náhrada povrchu kloubu a kloubní chrupavky. Je odstraněna pouze malá část kosti, původní vazy, šlachy a svaly jsou ponechány a zpět upevněny. Různé osové úchylky (koleno do O a X) mohou být během operace odstraněny správným seříznutím kostí, odstraněním výrůstků (osteofytů) a upravení délky vazů. Přední a boční pohled na koleno po totální náhradě kolenního kloubu je znázorněn na obrázcích. Kloubní štěrbina je nyní vyplněna polyetylénem.

Totální endoprotéza kolene je rozsáhlý operační zákrok. K snížení krvácení během výkonu se obyčejně na horní stranu stehenní kosti umisťuje turniket. Operační rána je vedena podélně na přední straně kolena. Velký čtyřhlavý sval, který kryje zepředu stehenní kost, je dočasně přemístěn na jednu stranu, s cílem získat snadný přístup do kolenního kloubu. Na úpravu poškozeného povrchu a seříznutí konců kostí se používá speciální instrumentarium. Femorální (stehenní) komponenta je kovová a má stejnou velikost a tvar jako konec stehenní kosti (femuru). Tibiální komponenta, která je umístěna na vrcholu holenní kosti (tibie), má kovový základ, ale horní povrch je vždy z polyetylénu. Část povrchu kolenního jablka (pately) může být seřezána a také pokryta polyetylénem. Komponenty jsou do kosti upevněny speciální látkou (polymetylmetakrylátem), často nazývanou „kostní cement“. Alternativně mohou některé komponenty mít pórovity povrch, do kterého může kost vrůstat.

Rizika a potencionální komplikace

Následuje seznam potencionálních rizik a komplikací při operaci totální endoprotézy. Toto jsou pouze možnosti, které si myslíme že by měl pacient vědět dříve než se rozhodne podstoupit operaci totální náhrady kolenního kloubu.

Anestesie
Krevní transfuse
Krevní sraženiny
Infekce
Cévy a nervy
Neustupující bolest

Anestesie

Totální endoprotéza kolenního kloubu je rozsáhlý operační výkon, který si vyžaduje celkovou nebo místní anestesii. Místní anestesie zahrnuje spinální nebo epidurální podání léků, které způsobí znecitlivění od pasu dolů. Při celkové anestesii jsou podávány léky, které proudí celým tělem a způsobí celkovou ztrátu vědomí. Rizika plynoucí z anestesie jsou závislá na Vašem celkovém zdravotním stavu (ne na Vašem věku) a na činnosti životních orgánů jako jsou srdce, plíce a ledviny. Důkladné zhodnocení těchto rizik provádí anesteziolog. Ačkoliv velmi zřídka, komplikace plynoucí z anestesie mohou být smrtelné.

Krvácení / Krevní transfuse

Během operačního zákroku dochází u pacientů ke krvácení. Proto budete před operací požádáni, abyste šli darovat krev. Pokud budete při operaci potřebovat krevní transfusi, budete moci dostat Vaši vlastní krev (autotransfuse). Zřídka může během operace nastat zvýšené krvácení, v tomto případě může být nezbytné provést transfusi krve z krevní banky. Při jakékoliv transfusi krve vždy existuje malé riziko transfusní reakce nebo přenosu nemocí. Závažnější transfusní reakce jsou naštěstí docela vzácné. Riziko přenosu HIV je přibližně 1 z 150.000. V praxi to znamená, že máte větší šanci, že do Vás uhodí blesk. Riziko přenosu žloutenky je o něco větší, a to asi 1 z 20.000.

Krevní sraženiny

Krevní sraženiny se mohou vytvořit ve velkých žílách na dolní končetině po velkých operačních výkonech, jako je totální endoprotéza kolene. Je možné, aby se sraženina z žíly uvolnila a putovala do srdce. Sraženina může projít srdcem do plic. Tento stav se nazývá plícní embolie. Někdy je plícní embolie smrtelná. Ve snaze minimalizovat tvorbu krevních sraženin a následně plícní embolie, podáváme pacientům po totální endoprotéze antikoagulační léky. Tyto léky s sebou nesou riziko zvýšeného krvácení, hlavně z operační rány. Toto riziko je však vyváženo ochranou proti tvorbě krevních sraženin.

Faktory, které mohou zvětšit riziko trombózy (tvorby krevních sraženin)
·Nádor  ·Předchozí trombóza ·Městnavá srdeční vada
·Průjem ·Horečka ·Žloutenka
·Snížená funkce štítné žlázy ·Nemoc jater ·Podvýživa
·Vyšší věk ·Porucha krvácivosti ·Křečové žíly (varixy)

Infekce

Infekce se může vyskytnout po jakémkoliv typu operace. S cílem minimalizace vzniku infekce jsou před operací a 1 – 2 dny po operaci podávána antibiotika. Na infekci je kvůli protéze třeba dát po operaci totální endoprotézy kolenního kloubu velký pozor. Místo implantace protézy je choulostivé na vznik infekce. Pokud je komponenta zasažena infekcí, je třeba téměř vždy v zájmu vyléčení infektu podstoupit další operaci. Velmi vyjímečně může být infekce vyléčena i bez odstranění kolenní protézy. Ve většině případů je potřeba náhradu vyjmout a vzniklý prostor vyplnit speciální plombou s antibiotiky. Antibiotika jsou podávána i celkově po dobu asi 6 týdnů. Poté, co je infekce vyléčena může být implantována nová endoprotéza. Pokud nelze předpokládat, že infekce bude úspěšně vyléčena, může být doporučen artrodesa.

Riziko infekce přetrvává po celou dobu, kdy je totální náhrada v koleně. Nejčastější cestou jak se může totální náhrada infikovat je, že se bakteriální infekce rozšíří z jiné části těla. Infekce se může rozšířit z úst, z infekce močového traktu, ze zápalu plic, z infekce kůže atd. Je třeba, aby byla bakteriální infekce s ohledem na možnost přenosu okamžitě léčena. Doporučuje se rovněž brát antibiotika před každým zubním zákrokem. Pokud je to možné je třeba naplánovat všechny větší zubní zákroky před operací nebo nejdříve čtyři měsíce po operaci. Měli byste informovat svého zubaře, že podstoupíte operaci totální náhrady. Stejně by měly být podávány antibiotika pokud se chystáte podstoupit invasivní zákrok jako je endoskopie nebo bronchoskopie. Virová infekce jako je nachlazení nebo rýma nemůže kolenní náhradu infikovat.

Cévy a nervy

Kolem kolena probíhá několik důležitých cév a nervů. Zřídka mohou být během operace tyto cévy a nervy poraněny. Poranění cévy může být obyčejně napraveno ihned během operace. Poškození nervů mohou způsobit po operaci znecitlivění nebo ochabnutí míst nejčastěji v okolí chodidla. Poranění nervů si může někdy vyžádat operační zákrok ve druhé době. Obyčejně jde však o poškození lehčího stupně a funkce se obnoví během několika měsíců. Zřídka jde o poškození trvalé.

Neustupující bolest

Ačkoliv více než 90% pacientů nemá po operaci žádné nebo jen malé bolesti, jsou i pacienti, u kterých bolest neustupuje. V mnoha těchto případech se bolest ztratí časem. V každém případě je třeba se snažit bolest identifikovat a léčit. Existuje mnoho příčin bolesti a bolest může přetrvávat i tehdy, když je totální náhrada dobře připevněna a dobře fungující.

Totální endoprotéza kolenního kloubu je rozsáhlý operační výkon a zahrnuje nespočet možných komplikací. V souhrnu lze však říci, že pro mnoho pacientů trpících artrózou, výhody ze zlepšení kvality života po operaci totální náhrady kolenního kloubu převáží rizika potencionálních komplikací, které mohou nastat. Většina pacientů může žít mnoho let bez obtíží.

Limity technologie implantací totálních endoprotéz

V mnoha věcech je totální náhrada kolenního kloubu stejná jako sada automobilových pneumatik. Jak dlouho náhrada vydrží závisí na způsobu a intenzitě používání, a ne jednoduše na tom, jak dlouho je v koleně implantována. Sada automobilových pneumatik může vydržet několik let pokud není auto používáno příliš často. Oproti tomu se sada pneumatik může opotřebovat za méně než jeden rok, jestliže najezdí mnoho kilometrů po špatných cestách. Stejné principy lze aplikovat na totální náhrady kolene.

Ačkoliv lze předpokládat, že náhrada vydrží mnoho let, může dojít k selhání i dříve. Hlavní příčiny selhání jsou časné uvolnění nebo nadměrné opotřebení implantátu, osteolysa (poškození kosti) a rozbití komponenty. Naštěstí se to stává zřídka, pokud se tak stane, je nutná další operace.

Soustavné zatěžování kloubní náhrady vede k uvolňování malých částiček polyethylénu z nosných ploch, které se uvolňují do okolních tkání. Jejich zvýšené uvolňování může být příčinou reaktivního zánětu, který vede úbytku kostní hmoty v bezprostřední blízkosti kloubní náhrady. Tento druh kostní resorpce se nazývá osteolysa a vynutí si další chirurgický zákrok.

Spíše teoreticky, je možné plastické části opotřebovat. Velmi zřídka se může komponenta rozbít. Častěji se může zlomit kost v okolí náhrady, což si vyžádá operaci ke stabilizaci zlomeniny.

Uvolnění, opotřebení a osteolysa přicházejí pomalu postupem času. Pacienti nemusí zpočátku pozorovat žádnou bolest ani jiné příznaky. Z těchto důvodů je doporučováno jednou ročně kontrolovat implantát pomocí rentgenového snímku, protože tak může být problém včas diagnostikován a léčen.

Plánování Vaší operace

Následující řádky Vám pomohou se připravit na operaci totální endoprotézy kolenního kloubu.

Souhlas s operací
Zdravotní pojištění
Krev
Léky
Snížení tělesné váhy a domácí cvičení
Domácí příprava
Předoperační interní vyšetření
Předoperační ortopedické vyšetření
Co si vzít s sebou do nemocnice

Souhlas s operací

Informovaný pacient stvrdí své rozhodnutí podstoupit plánovaný operační výkon podpisem při přijetí.

Zdravotní pojištění

Naše zařízení má uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotní péče s těmito zdravotními pojišťovnami: 111-Všeobecná zdravotní pojišťovna, 201-Vojenská zdravotní pojišťovna, 205-Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 207-Oborová zaměstnanecká pojišťovna, 211-Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR a 213-Revírní bratrská pokladna. Pro pacienty těchto pojišťoven poskytujeme v rámci zdravotního pojištění veškerou péči až do výše limitů stanovených jednotlivými pojišťovnami.

Krev

Během operace totální endoprotézy kolenního kloubu může dojít k větším krevním ztrátám, které bude potřeba krýt krevním převodem. Je několik možností jak nahradit krev, která byla během operace ztracena. Patří zde: 1) autotransfuse-použití vlastní krve; 2) krev z krevní banky.

Při autotransfúzi se používá Vaše vlastní krev, která je odebrána před operací a poté je pokud je potřeba použita během nebo po operačním výkonu. Použití vlastní krve má výhody oproti cizorodé krvi v tom, že nedochází k podráždění tělních protilátek (transfusní reakce). Zabraňuje rovněž riziku přenosu infekčních nemocí jako je žloutenka nebo AIDS.

V závislosti na očekávané potřebě, Vám bude doporučen v předstihu před operací odběr úměrného množství krve. Vaše krev může být uchována po dobu 42 dní. Interval mezi jednotlivými odběry by neměl být kratší než 1 týden a poslední odběr by měl být odebrán nejméně 5 dní před plánovanou operací.

Každý odběr zabere asi 1 hodinu času, první návštěva však trvá přibližně o 15 minut déle kvůli potřebě vyplnit veškeré dokumenty. Týden před prvním plánovaným odběrem je vhodné začít užívat Vitamín C 500 mg a železo 325 mg – 3 x denně jednu tabletu.

Krev může být odebrána na kterékoliv transfúzní stanici v blízkosti Vašeho bydliště (nejčastěji Okresní nemocnice Vsetín) a poté před operací dopravena na naši kliniku.

Krev z krevních bank je krev darovaná dárci na jednotlivých transfusních stanicích. Dárci jsou důkladně vyšetřeni na přenosné nemoci a krev je rovněž pečlivě zkontrolována. Riziko transfusní reakce je minimální. Riziko přenosu AIDS je pravděpodobné u 1 z 100.000 jednotek krve a žloutenky u 1 z 20.000 jednotek.

Léky

Pokud užíváte antikoncepci nebo protizánětlivé léky je doporučeno přerušit jejich použití 2 týdny před operací.

Snížení tělesné váhy a domácí cvičení
Držet si nízkou tělesnou váhu je nejen dobré pro Vaše koleno, ale i pro Váš celkový zdravotní stav. Před operací je doporučeno začít předoperační cvičební program (pokud Vám to nečiní potíže). Jednoduché cviky Vám pomohou posílit svaly na nohou, jako přípravu na pooperační chůzi. Následující cvičení se mohou provádět v posteli. Cvičte obě nohy a nezapomeňte během cvičení pravidelně dýchat Doporučeno 2-3 krát během dne.

a. Stáhněte Váš zadek pevně k sobě, držte než napočítáte do deseti. Opakujte 10 x.

b. Zpevněte sval na vrchní straně stehna a současně tlačte zadní část kolena na postel, držte než napočítáte do deseti. Opakujte 10 x.

c. Mějte koleno mírně pokrčené. Tlačte patu k posteli a poté ji přitáhněte k zadku. Držte než napočítáte do deseti. Opakujte 10 x.

d. S krátkými odpočinky pohybujte nohou v kruzích nejprve v jednom směru, poté ve druhém. Opakujte 10 x.

e. Pohybujte nohou pomalu nahoru a dolů. Opakujte 10 x.

V pooperačním období bude často potřebovat ruce, když se budete chtít pohnout na posteli a při chůzi o berlích. Proto posílení horní části těla je také důležité. Cvičení by mělo zahrnovat:

a. V sedu na židli se chytněte tyčky, která je nad Vámi a pomalu se přitahujte a zvedejte zadek ze židle. Opakujte 10 x.

b. V sedu na židli se chytněte se rukama na bocích vedle zadku židle. Při postupném natažení loktů zvedejte pomalu zadek ze židle. Opakujte 10 x.

c. Rovněž můžete dělat další posilovací cviky s lehkými činkami.

Domácí příprava

Po operaci budete nějakou dobu používat berle. Proto je dobré se je naučit používat při chůzi po bytě a ubezpečit se, že všechny části (koupelna, kuchyň, ložnice) jsou snadno přístupné. Možná budete potřebovat přestavit nábytek nebo dočasně změnit pokoje pro Vaše pohodlí po operaci. Pokud je tom možné, snažte se minimalizovat počet schodů, které byste museli každý den vyjít. Odstraňte veškeré předměty nebo předložky, na kterých byste mohli uklouznout. Úpravy v koupelně mohou zahrnovat sprchovací židli, držadla, protiskluzové podložky nebo materiály atd. Pokud žijete osamoceni, můžete provést úpravy, aby s Vámi na nějakou dobu po operaci mohl bydlet přítel nebo někdo z rodiny. To je zvláště důležité při přípravě jídel, nošení různých předmětů a při nasazování ponožek.

Předoperační interní vyšetření

Operace kolenní náhrady je rozsáhlý operační výkon a proto je třeba se ujistit, že jste v nejlepší zdravotní kondici. Z toho důvodu je třeba navštívit Vašeho interního lékaře 2-3 týdny před operací. Ten provede nezbytné testy. S výsledky všech testů včetně doporučení zda je možno provést plánovaný zákrok je třeba co nejdříve seznámit Vašeho ortopeda. Bez předoperačního interního vyšetření není možno operaci provést.

Předoperační ortopedické vyšetření

K předoperační konzultaci s ortopedem bude do některé z našich ambulancí pozváni dopisem přibližně jeden měsíc před operací. V dopise kromě toho obdržíte i termíny, kdy se máte dostavit na odběry autotransfúzí a k příjmu k operaci. Při setkání s ortopedem Vás seznámíme se zamýšlenou operací a případně Vám odpovíme na Vaše dotazy. Projdeme si Vaši zdravotní kartu, laboratorní výsledky, rentgenové snímky a další testy pokud byly nezbytné.

Je velmi důležité abyste v den operace od půlnoci nic nejedli, nepili ani nekouřili.

Co si vzít s sebou do nemocnice

V našem zařízení dostanete berle, případně další potřebné vybavení. Pokud toto vybavení již vlastníte přineste si jej prosím s sebou. S sebou si přineste pohodlné oblečení nebo župan. (Neberte si oblečení dlouhé až po zem, které může ztížit chůzi). Veškeré cennosti raději nechejte doma! Dále si vezměte osobní hygienické pomůcky a obuv s pevnou patou. Samozřejmě, něco ke čtení Vám pomůže, aby čas rychleji utekl.

Operační den a pooperační průběh

Při ranní vizitě Vás lékař zkontroluje a odpoví Vám na Vaše případné dotazy. Je normální, že se budete v den operace cítit úzkostlivě, podle potřeby Vám můžeme podat lék na uvolnění. Bezprostředně před operací budete na lehátku převezeni na operační sál, kde se Vás nejprve ujme anesteziolog.

Anesteziolog s Vámi probere možnosti anestézie. Při operaci kolenní náhrady se v současnosti používají dva typy anestézie. První je celková narkóza, která Vás uvede do hlubokého spánku a proto budete potřebovat pomoc s dýcháním. Riziko u jinak zdravých pacientů je nízké, obyčejně je závislé na činnosti srdce a plic. Druhý typ anestézie-svodná (epidurální nebo spinální) anestesie Vám znecitliví nohy, takže operaci necítíte. Aby se tak stalo, bude Vám pomocí malé hadičky (katetru) umístěné v dolní části zad podán lék, který znecitliví nervy dolních končetin. Rovněž dostanete léky na uklidnění a můžete i usnout. Po celou dobu operace budete sami dýchat. Potencionální výhody epidurální anestézie zahrnují menší krevní ztráty, menší riziko plicních komplikací a problémů s krevními sraženinami. Epidurální anestézie může rovněž pokračovat i po skončení operace a umožní bezbolestné zahájení rehabilitace. Pokud jste mladý a/nebo bez cévních problémů může anesteziolog zvolit metody, které sníží krevní tlak (hypotenzní anestesie). Těmito metodami lze dosáhnout snížení krevních ztrát, a pokud je použito kostního cementu lze pomoci k optimální fixaci náhrady.

Těsně před zahájením operace Vám budou podány anestetika a budete připojeni na přístroje, které budou sledovat činnost srdce, krevní tlak, dýchání, teplotu atd.

Operace totální náhrady kolenního kloubu trvá přibližně dvě hodiny. V závislosti na typu podané anestézie, si nemusíte operaci pamatovat. Ihned po operaci budete převezeni na jednotku intenzivní péče, kde zůstanete cca 2 dny. Po operaci budete pod nepřetržitým dohledem sestry, která Vám pomůže s probouzením a zotavením se z anestesie. Tento proces je u každého pacienta rozdílně dlouhý.

Je velmi pravděpodobné, že po operaci ucítíte v koleni bolest. Je to normální a proto byste neměli být překvapeni nebo znepokojeni. Pamatujte, že operace kolenní náhrady je velký a poměrně bolestivý operační výkon, proto budete dostávat silné léky proti bolesti. Bolest odezní během několika dnů.

Většina pacientů je schopna druhý den po operaci normálně snídat nebo obědvat. Nejdůležitější stránkou Vašeho uzdravování je mobilizace. Druhý den po operaci s Vámi začnou sestry a fyzioterapeuti pracovat, budou Vám pomáhat vstát z postele, sedět na židli a začít chodit. Zpočátku budete chodit s pomocí berlí.

Základní cíle fyzikální terapie a rehabilitace po operaci náhrady kolenního kloubu jsou:

  1. Plné natažení. Úplně koleno narovnat!
  2. Flexe (pokrčení) do více než 90 stupňů a pokud možno ještě více!
  3. Posílení čtyřhlavého svalu stehenního, aby bylo možno koleno úplně narovnat.!
  4. Nácvik správného stereotypu chůze!

Po dobu Vašeho pobytu v nemocnici budou s Vámi fyzioterapeuti pracovat každý den, budou Vám radit a sledovat jak dochází ke zlepšení. Každý den Vás bude kontrolovat lékař.

Každý pacient se zotavuje různým tempem. V základě však vyžadujeme, aby pacient při propuštění dosáhl plné natažení a byl schopen koleno pokrčit do 90 stupňů. Posilování čtyřhlavého svalu a procvičování chůze pokračuje po dobu několika měsíců. Většina pacientů je schopna chodit bez berlí nebo hole cca tři měsíce po operaci. Někteří jsou schopni to zvládnout i dříve.

Stehy jsou vytaženy cca 10 dní po operaci.

Při propuštění z nemocnice je třeba, abyste uměli sedět na židli a stát, abyste uměli ujít několik metrů bez pomoci a vyjít a sejít pár schodů. Mějte na paměti, že jste pouze na začátku procesu Vašeho uzdravení a že je před Vámi mnohem více práce k dosažení plnohodnotného života!

Většina pacientů je schopna jít domů po 10-14 dnech. Po návratu domů je třeba pomoci rodiny nebo přátel, domácí prostředí je nejlepší místo k pokračování v uzdravování. Je třeba, abyste doma pokračovali ve cvičení, které jste se naučili v nemocnici. Když je pacient doma je doporučováno, aby strávil většinu dne mimo postel. Je třeba ještě nejméně dva týdny pokračovat v používání protiembolických punčoch. Pokud se na to cítíte je možno se po návratu z nemocnice procházet venku, chodit nakupovat, navštěvovat rodinu a přátele. Pamatujte, že hlavním důvodem podstoupit tuto operaci je zkvalitnění života!

Po operaci budete ambulantně docházet na rehabilitační cvičení. Bude Vám doporučeno, abyste přibližně dva měsíce po operaci absolvovali rehabilitaci v lázních.

Nezapomínejte však stále cvičit doma. Koleno musí být možno úplně natáhnout jak je znázorněno na obrázku; musí být možno jej ohnout nejméně do 90 stupňů jak je ukázáno na druhém obrázku; čtyřhlavý sval musí být tak silný, aby mohl aktivně natáhnout koleno; a měli byste být schopni neomezené chůze bez berlí. Doktor nebo fyzioterapeut Vám může poradit, ale absolutně zodpovědní za rehabilitaci Vašeho kolena jste Vy.

Na kontrolu je třeba přijít přibližně 2 týdny po propuštění a poté 3 měsíce po operaci. Dále doporučujeme absolvovat pravidelné kontroly v pravidelných intervalech jedenkrát ročně. Pokud máte pocit, že s Vaší náhradou není něco v pořádku je třeba co nejdříve vyhledat lékaře.

Po operaci TEP kolene je dále nutné dodržovat tyto zásady:

· Spát na pevném a rovném lůžku (jeden polštář pod hlavou)
· V lehu kolena a palce směřují do stropu, ve stoji a při chůzi dopředu – nevytáčet DK ven ani dovnitř
· Neotáčet se na břicho bez klínu mezi nohama
· Vícekrát denně, po menších časových úsecích, provádět celkové intenzivní cvičení podle pokynů fyzioterapeuta
· Častěji měnit polohy – sedět maximálně půl hodiny
· Sedět na obou půlkách hýždí – ne nakřivo
· Dlouho nestát – ve frontě, při žehlení apod.
· Chodit v obuvi s pružnou, elastickou podrážkou
· Chůze o francouzských holích (podpažních berlích):

o 14 dnů po operaci šlapat na operovanou DK 1/3 váhy
o po 14 dnech na 1/2 váhy
o po 1/2 roce chodit doma bez berlí, na delší trasy venku alespoň s vycházkovou holí (po domluvě s operatérem)

· Při chůzi po schodech:

o nenosit těžké předměty
o s nikým si nepovídat
o neohlížet se

· Nechodit po mokrém terénu – mytá podlaha, v zimním období použít nástavce na berle
· Nepřetěžovat operovanou DK dlouhými pochody – řídit se podle pocitu únavy
· Boty obouvat za pomoci dlouhé lžíce
· Nekoupat se v horké vodě, v sedě – raději se sprchovat vlažnou vodou
· Sledovat svoji hmotnost – nadváha vede k většímu opotřebování endoprotézy

Všechny tyto zásady je nutno dodržovat tři měsíce po operaci !

Asi za půl roku je možno uvažovat o vhodném zaměstnáním. Spíše lehčí zaměstnání převážně v sedu, eventuálně na kratší pracovní úvazek.

Sport a rekreace – je vhodné zejména plavání (ne prsa!), cvičení ve vodě, jízda na kole a kratší procházky (spíše v nenáročném terénu). Vyloučit sporty při kterých jsou nutné podřepy, dřepy, kleky na kolena, spírání těžkých břemen a doskoky.

Další pokyny:

· Sed, nohy z postele dolů:

1. chytit se oběma rukama hrazdičky, opřít se zdravou nohou a posunout se nahoru
2. opřít se oběma rukama za zády a sednout si
3. chytit si nemocnou nohu oběma rukama pod stehnem a posouvat postupně nohy dolů z postele

· Leh zpět na postel:

1. posunout hýždě co nejvíce dozadu na postel, tak aby kolena byly na posteli
2. chytit oběma rukama nemocnou nohu pod stehnem a posouvat postupně nemocnou a zdravou nohu na postel
3. opakovat bod 1.
4. opakovat bod 2.

· Chůze po rovině

1. Obě berle
2. operovaná DK
3. Zdravá DK

· Chůze do schodů

1. Zdravá DK
2. operovaná DK
3. obě berle

· Chůze ze schodů

1. Obě berle
2. Operovaná DK
3. Zdravá DK

Cvičební jednotka po TEP kolene:

· Leh na zádech:

1. přitáhnou špičky nahoru a propnout dolů
2. přitáhnout špičky nahoru, zatlačit kolena dolů do postele, výdrž 10sekund a povolit
3. pomalu pokrčit DK a zpět na táhnout, totéž s druhou DK
4. propnout koleno, přitáhnout špičky nahoru a nataženou DK sunout do strany a zpět, totéž s druhou DK
5. stáhnout obě půlky hýždí k sobě, výdrž 10 sekund a povolit
6. stáhnout obě půlky hýždí k sobě, mírně zvednout hýždě od podložky, výdrž 3 sekundy, pomalu položit hýždě na postel a povolit
7. pokrčit DK pomalu natáhnou do natažení a zpět pokrčit, opakovat 3 až 5krát, zpět položit, totéž s druhou
8. pokrčit DK, přitáhnout špičku nahoru a propnout dolů, opakovat 3 až 5krát, zpět položit, totéž s druhou

· Sed – DK přes okraj postele:

1. přitáhnout špičky nahoru a propnout dolů (pata na podložce)
2. zvednout patu nahoru a vrátit zpět dolů (špička na podložce)
3. přitáhnout špičku, patu sunout po zemi do propnutí v koleně, výdrž 3 sekundy, zpět do pokrčení a povolit špičku
4. stáhnout obě půlky hýždí k sobě, výdrž 10 sekund a povolit

Jak dlouho vydrží totální endoprotéza kolena? A co potom?

V mnoha směrech je totální náhrada kolene stejná jako sada automobilových pneumatik. Jak dlouho pneumatiky vydrží záleží na tom jak často je auto používáno, na jakém typu cest je používáno, jak těžké je auto a jestli je nebo není auto pravidelně kontrolováno a udržováno v servise . U totální náhrady je to stejné, záleží jak často je používána, při jakých aktivitách, kolik pacient váží, zdali chodí pacient na pravidelné kontroly a jestli se udržuje v dobré fyzické kondici.

Neexistují dva přesně stejní pacienti a proto je veliká různorodost v aktivitách pacientů. Sada pneumatik může vydržet i mnoho let, pokud není auto používáno příliš často. Naproti tomu nemusí vydržet ani rok pokud je řízeno velmi často a po špatných cestách. Mnoha pacientům vydrží totální náhrada celý život. U jiných to může být méně než rok. Náhrady jsou konstruovány tak, aby ulevily od bolesti a umožnily stání, sezení, chůzi a jiné běžné denní aktivity. Výborně se osvědčily při golfu, jízdě na kole a plavání. Nejsou konstruovány pro běh nebo sporty jako tenis a lyžování, ačkoliv jsou i pacienti, kteří tyto aktivity bez problémů provádějí! Operace kolenní náhrady je prováděna, aby zkvalitnila pacientovi život. Každý pacient si musí rozhodnout, které aktivity ho činí šťastným.

V případě, že se náhrada opotřebuje nebo poškodí, je možno implantovat další náhradu. V tomto případě mluvíme o revizní náhradě kolenního kloubu. Je však třeba říci, že výsledek revizní operace nelze tak jasně předpovědět, jako u implantace primární náhrady. Velký vliv na výsledek má skutečnost, z jakého důvodu musela být tato revize provedena.