Totální endoprotéza kyčelního kloubu

Vítejte v sekci věnované totální endoprotéze kyčelního kloubu. Našim cílem je poskytovat lékařskou péči v prostředí, ve kterém se budete cítit spokojeně, budete rozumět své nemoci, budete znát alternativní možnosti léčby, abychom společně dosahovali dobrých výsledků.

Prohlédněte nebo vytiskněte si kteroukoliv nebo všechny informace z našich stránek.

Jestliže máte nějaké další dotazy neváhejte se na nás obrátit.

Léčba artrózy kyčelního kloubu

Kyčelní kloub se skládá z hlavice stehenní kosti (femuru) a jamky pánevní kosti (acetabulum) viz. obr. níže. Hlavice a jamka jsou pokryty kloubní chrupavkou, která umožňuje hladký a bezbolestný pohyb kloubu. Při poranění nebo onemocnění kyčle se kloubní chrupavka narušuje a postupně se ztrácí. Povrch kloubu se stává drsný a nepravidelný, což způsobuje bolest a ztuhlost. Tento stav se obvykle nazývá „artróza“. Nástup bolesti je postupný, v první fázi se objevuje pouze po namáhavé fyzické aktivitě. Postupně se intenzita bolesti zvětšuje, objevuje se stále častěji, a může vyústit i v bolesti trvalé i v době odpočinku. Artróza je provázena kulháním, snižujicím se rozsahem pohybu a postupující kloubní ztuhlostí.

Léčebné postupy zahrnují odlehčení tlaku na kyčle, rehabilitaci a léky. Důležité je snížení tělesné hmotnosti, protože 1 kg úbytku na tělesné hmotnosti znamená snížení tlaku na kyčel při chůzi o 3 kg! Pro odlehčení jsou rovněž velmi efektivní berle nebo hůlka. Rehabilitace a cvičení jsou potřebné k udržení pevnosti svalové hmoty a bezbolestného rozsahu pohybů. Doporučeny jsou léky s protizánětlivými účinky jako např. Paralen, Veral, Voltaren a další.

Volba optimálního léčebného postupu je závislá na intenzitě bolesti, na míře omezení pohyblivosti a na operačních a neoperačních (konzervativních) alternativách, které lze v konkrétním případě u pacienta použít. Při volbě nejlepšího řešení hraje svou roli rovněž aktivita a celkový zdravotní stav pacienta.

Typy kyčelních náhrad a způsoby jejich upevnění

Totální endoprotéza kyčle je operace, která má za úkol nahradit poškozenou část kyčelního kloubu. Operatérovi jsou k dispozici různé druhy náhrad a metody výměny kloubu. Naši operatéři u každého pacienta pečlivě zvažují jestli je operace nejvhodnější léčebný postup. Typy náhrad, metody upevnění a nové druhy materiálů jsou popsány níže:

Cementovaná náhrada
Necementovaná náhrada
Hybridní náhrada
Hip resurfacing

Totální endoprotéza kyčle
Cementovaná náhrada

V roce 1962, Sir John Charnley použil malý (22 mm) nerezový ocelový balónek jako hlavičku, která byla nasazena na dřík vsunutý do stehenní kosti jako náhradu stehenní (femorální) části kloubu a jamku z vysoce molekulární umělé hmoty, která nahradila pánevní část kloubu (acetabulum). Obě tyto komponenty byly zajištěny do kosti pomocí tzv. kostního cementu. Několik generací vycházelo z těchto Charnleyho endoprotéz. V dnešní době je hlavička nabízena v různých velikostech a materiálech. Většina hlaviček je v současnosti vyráběna buď z kobalt-chromu nebo z keramického materiálu. Na základě vědeckých výzkumů se však ukazuje, že dlouhodobé výsledky u mladších, aktivních pacientů s cementovanou náhradou nejsou uspokojivé. Po 10 – 15 letech totiž dochází u významného procenta operovaných k uvolňování jamky. Z toho důvodu není cementovaná náhrada vhodná pro mladé a aktivní pacienty.

Totální endoprotéza kyčle
Necementovaná náhrada

V současné době je všeobecně rozšířeno použití kloubních náhrad, které jsou speciálně konstruovány tak, aby mohly být implantovány do kosti bez použití cementu. Kost prorůstá do upraveného povrchu kovového implantátu. K tomuto záměru musí být kost pečlivě připravena, protože je nezbytný přesný kontakt implantátu s kostí.

Od roku 1977, kdy byl tento typ implantátu představen v USA, bylo představeno mnoho modifikací necementovaných náhrad. Předpokládá se, že tyto náhrady mají delší životnost. Kandidáti na tento druh náhrady jsou většinou mladší a více aktivní lidé, než ti, kteří jsou kandidáti na cementovanou kyčel. Typ použité protézy závisí na anatomických poměrech operovaného kloubu.

Totální endoprotéza kyčle
Hybridní náhrada

O hybridní náhradě mluvíme tehdy, když jedna komponenta je připevněna bez cementu, obyčejně jamka, a jedna komponenta je připevněna cementem, obvykle dřík.

Totální endoprotéza kyčle
Hip resurfacing

Od ledna 2005 provádíme u indikovaných pacientů Hip resurfacing. Konstrukce implantátu se snaží maximálně anatomicky a biomechanicky přiblížit zdravému kyčelnímu kloubu. Je zde lepší předpoklad funkce po operaci. Indikace Hip resurfacingu je možná u pacientů, u kterých nejsou velké anatomické změny v oblasti kyčelního kloubu. Vhodná je rovněž u pacientů, u kterých je vzhledem k věku a úrovni pohybové aktivity implantace dříkové náhrady problematická, nebo je pravděpodobnost předčasného mechanického selhání.
Operace se provádí na boku, neresekuje se krček, opracovává se jen hlavice. Náhrada se tvarem a funkcí maximálně přibližuje fyziologické kyčli. Použité materiály mají dobrou toleranci zátěže a nízký otěr. Je zde předpoklad dlouhé – doživotní funkce.
Specifickými komplikacemi u této metody jsou nekróza zbytku hlavice nebo fraktura a poškození krčku.
Hip Resurfacing je nová operační metoda řešení coxarthrosy, implantát dává svou konstrukcí předpoklad lepšího funkčního výsledku. Případné mechanické uvolnění lze dobře řešit implantací klasické endoprotézy. Je to metoda, která při vhodné indikaci a precizním technickém provedení navrací pacienta do plnohodnotného aktivního života.

Výhody, rizika potencionální komplikace

Výhody

Po implantaci totální náhrady kyčelního kloubu se pacientovi uleví od bolesti , zvýší se mu rozsah pohybu a umožní často neomezenou chůzi. Bude se moci účastnit aktivit, které byly před operací nemožné. Každopádně je však třeba mít stále na paměti, že máte kloub umělý!

Rizika a potencionální komplikace

Všechny operace v sobě nesou potencionální riziko, z toho důvodu musí být případné výhody pečlivě zváženy. Některé komplikace souvisí přímo s konkrétním operačním zákrokem a některé jsou spojeny s Vašim zdravotním stavem.

Potencionální komplikace pro Vaše tělo při jakékoliv operaci zahrnují: riziko anestezie, krvácení, infekce, krevní sraženiny a úmrtí. S moderními metodami je riziko plynoucí z anestézie velmi malé. Epidurální anestesie (která znecitliví Vaše nohy) má výhodu v menší pooperační bolestivosti zákroku a v zmenšení potencionálních krevních ztrát. Pokud je nutná krevní transfuse je možné riziko odmítavé reakce nebo přenosu nemoci (např. žloutenky) a proto je upřednostňována autotransfuse vlastní krve. Profylaxe antibiotiky, přísně sterilní prostředí a speciální klimatizační systém na operačním sále a pooperačním pokoji je účinnou prevencí infekce, která se vyskytne v méně než 1% případů.

Polohování nohou, elastické punčochy, cvičení nohou a Warfarin (lék na ředění krve) se používají jako prevence krevních sraženin. Tabulka 1 ukazuje faktory, které mohou zvětšit riziko trombózy (krevní sraženiny). Kompletní interní vyšetření před operací může pomoci najít případné rizikové faktory.

Faktory, které mohou zvětšit riziko trombózy
·Nádor  ·Předchozí trombóza ·Městnavá srdeční vada
·Průjem ·Horečka ·Žloutenka
·Snížená funkce štítné žlázy ·Nemoc jater ·Podvýživa
·Vyšší věk ·Porucha krvácivosti ·Křečové žíly (varixy)

Potencionální komplikace, které souvisí s operací totální náhrady kyčle jsou: nepatrný rozdíl v délce operované končetiny (nemožnost plně napravit předchozí zkrácení nebo prodloužení délky končetiny), vykloubení kyčle, uvolnění protézy (závisí na stupni aktivity pacienta), novotvorba kosti v okolí kloubu, což může způsobit ztuhlost a bolest. K prevenci tohoto růstu se používají protizánětlivé léky. Zřídka může dojít k poškození implantátu. Z těchto důvodů jsou velmi důležité pravidelné kontroly, které pomohou včas objevit a léčit jakékoliv komplikace. Pacientova spolupráce je důležitá při zajištění autotransfúzí před operací, při braní antibiotik proti infekci a léků na ředění krve při hospitalizaci, při používání elastických punčoch během a po hospitalizaci jako prevence krevních sraženin.

Revizní operace kyčelních náhrad

Rostoucí počet pacientů podstupuje revizní operaci kyčle. Nejčastějším důvodem je uvolnění implantátu v kosti, což může být způsobeno nebo zhoršeno opotřebením nebo dlouhodobým používáním náhrady. Velikost operace je závislá na rozsahu uvolnění protézy a nutnosti obnovení kostního nedostatku. Revize pouze povrchu náhrady je mnohdy snazší, protože kost je neporušená. Revizní operace může vyžadovat použití kostních štěpů a to z vlastního těla a/nebo z kostní banky. Jako po první operaci je životnost náhrady závislá na použité technice implantace a způsobu života pacienta. Revizní operace je mnohem náročnější operační výkon než první operace, i přesto však může být dosaženo požadované kvality. Je možno provést i třetí, případně čtvrtou revizní operaci. Je třeba říci, že každá revize staví pacienta a operatéra před mnohdy speciální a těžký úkol.

Alternativy k implantaci totální endoprotézy

Existují alternativy k operaci totální náhrady kyčelního kloubu. Seznamte se s následujícími možnostmi:

Konzervativní léčba
Osteotomie
Artrodéza
Pseudoarthrosa

Konzervativní léčba

Jedna alternativa je neoperovat. Pokud je Vaše bolest pomocí léků pod kontrolou, cítíte se dobře, pokračujete v aktivním způsobu života a rozsah pohybů je dostatečný, potom se můžete rozhodnout čekat.

Osteotomie

Pro pacienty s rozvinutou dysplazií (vrozenou vadou) kyčle, se provede protnutí kosti stehenní nebo v oblasti pánve, s cílem zlepšení podmínek pro přenos zátěže na kloubní plochy. Častěji se používá u mladších pacientů. Výběr kandidátů je přísně individuální. Proces uzdravení po osteotomii je delší než po totální endoprotéze.

Artrodéza

Artrodéza je zřídka používaná, ale je to účinná procedura pro mladé pacienty, kteří jsou jinak zdraví. Artrodéza ulehčí bolesti tím, že dojde ke kostnímu srůstu horního konce stehenní kosti s kostí pánevní. Tato operace vyžaduje spojení kostí dlahou a šrouby a často imobilizaci. Po úplném zhojení umožní plnou zátěž operované končetiny. Artrodéza může být ve vhodném období vyměněna za totální endoprotézu.

Pseudoarthrosa-pakloub

Pseudoarthrosa v tomto případě znamená odstranění hlavičky stehenní kosti bez jakékoliv náhrady. Používá se při infekcích kyčelního kloubu nebo případech, kdy pacientova kvalita kosti neumožňuje žádnou jinou rekonstrukční proceduru. Po operaci má pacient končetinu kratší a obyčejně méně stabilní. Pacient většinou potřebuje minimálně jednu berli, alespoň při chůzi na delší vzdálenosti.

Speciální vyšetření

Při řešení potenciálních komplikací, mohou být potřebná některá speciální vyšetření.

Scintigrafie
MRI-nukleární magnetická rezonance
CT Scan-počítačový tomograf
Kostní densitometrie

Scintigrafie

Pokud je podezření na infekci, můžete být přínosem scintigrafické vyšetření pomocí značeného radionuklidu, kdy dojde v místě infektu k jeho zvýšenému vychytávání. Tento postup je často doplněn jinými metodami, které rozpoznají infekci.

Všechny použité izotopní látky jsou relativně neškodné. Stupeň radiace je jen o málo větší než při ozáření klasickým rentgenem. Komplikace jsou minimální.

MRI-nukleární magnetická rezonance

Zobrazení magnetickou rezonancí je speciální velmi citlivé vyšetření, které využívá vysokého magnetického pole a rádiových vln k zobrazení vnitřku těla. Tuto metodu nelze použít pokud již máte totální náhradu.

CAT Scan-počítačový tomograf

CT scan (počítačový tomograf) je specializované rentgenové vyšetření poskytující potřebné informace o anatomii pánve, stehenní kosti, zejména o množství kostní hmoty v místě předpokládané implantace. Nejčastějším důvodem jsou stavy po vrozené vadě kyčle, po nekróze hlavice stehenní kosti nebo stavy po úrazech. V některých případech může být výsledkem vyšetření potřeba individuálně zhotovené endoprotézy.

Kostní densitometrie

Kvalita a množství Vašich kostí se s rostoucím věkem mění. Kostní densitometrie je metoda, která může změřit tyto změny.

Plánování Vaší operace

Komplexní předoperační příprava zahrnuje:

Souhlas s operací
Zdravotní pojištění
Krevní odběry
Léky
Domácí cvičení
Snížení hmotnosti
Domácí příprava
Interní vyšetření
Konzultace s ortopedem
Co si vzít do nemocnice

Souhlas s operací

Informovaný pacient stvrdí své rozhodnutí podstoupit plánovaný operační výkon podpisem při přijetí.

Zdravotní pojištění

Naše zařízení má uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotní péče s těmito zdravotními pojišťovnami: 111-Všeobecná zdravotní pojišťovna, 201-Vojenská zdravotní pojišťovna, 205-Česká podnikatelská zdravotní pojišťovna, 207-Oborová zaměstnanecká pojišťovna, 211-Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, 213-Revírní bratrská pokladna a 217-Zdravotní pojišťovna METAL-ALINCE, 228-Zdravotní pojišťovna Média. Pro pacienty těchto pojišťoven poskytujeme v rámci zdravotního pojištění veškerou péči až do výše limitů stanovených jednotlivými pojišťovnami.

Krevní odběry

Během operace totální endoprotézy kyčelního kloubu může dojít k větším krevním ztrátám, které bude potřeba krýt krevním převodem. Je několik možností jak nahradit krev, která byla během operace ztracena. Patří zde: 1) autotransfuse-použití vlastní krve; 2) krev z krevní banky.

Při autotransfúzi se používá Vaše vlastní krev, která je odebrána před operací a poté je pokud je potřeba použita během nebo po operačním výkonu. Použití vlastní krve má výhody oproti cizorodé krvi v tom, že nedochází k podráždění tělních protilátek (transfusní reakce). Zabraňuje rovněž riziku přenosu infekčních nemocí jako je žloutenka nebo AIDS.

V závislosti na očekávané potřebě, Vám bude doporučen v předstihu před operací odběr úměrného množství krve. Vaše krev může být uchována po dobu 42 dní. Interval mezi jednotlivými odběry by neměl být kratší než 1 týden a poslední odběr by měl být odebrán nejméně 5 dní před plánovanou operací.

Každý odběr zabere asi 1 hodinu času, první návštěva však trvá přibližně o 15 minut déle kvůli potřebě vyplnit veškeré dokumenty. Týden před prvním plánovaným odběrem je vhodné začít užívat Vitamín C 500 mg a železo 325 mg – 3 x denně jednu tabletu.

Krev může být odebrána na kterékoliv transfúzní stanici v blízkosti Vašeho bydliště (nejčastěji Okresní nemocnice Vsetín) a poté před operací dopravena na naši kliniku.

Krev z krevních bank je krev darovaná dárci na jednotlivých transfusních stanicích. Dárci jsou důkladně vyšetřeni na přenosné nemoci a krev je rovněž pečlivě zkontrolována. Riziko transfusní reakce je minimální. Riziko přenosu AIDS je pravděpodobné u 1 z 100.000 jednotek krve a žloutenky u 1 z 20.000 jednotek.

Léky

Pokud užíváte antikoncepci nebo protizánětlivé léky je doporučeno přerušit jejich použití 2 týdny před operací.

Domácí cvičení

Před operací je doporučeno začít předoperační cvičební program (pokud Vám to nečiní potíže). Jednoduché cviky Vám pomohou posílit svaly na nohou, jako přípravu na pooperační období. Následující cvičení se mohou provádět v posteli. Cvičte obě nohy a nezapomeňte během cvičení pravidelně dýchat. Doporučeno 2-3 krát během dne.

a. Stáhněte Váš zadek pevně k sobě, držte než napočítáte do deseti. Opakujte 10 x.

b. Zpevněte čtyřhlavý sval stehenní a současně tlačte zadní část kolena na postel, držte než napočítáte do deseti. Opakujte 10 x.

c. Mějte koleno mírně pokrčené. Tlačte patu k posteli a poté ji přitáhněte k zadku. Držte než napočítáte do deseti. Opakujte 10 x.

d. S krátkými odpočinky pohybujte nohou v kruzích nejprve v jednom směru, poté ve druhém. Opakujte 10 x.

e. Pohybujte nohou pomalu nahoru a dolů. Opakujte 10 x.

V pooperačním období bude často potřebovat ruce, když se budete chtít pohnout na posteli a při chůzi o berlích. Proto posílení horní části těla je také důležité. Cvičení by mělo zahrnovat:

a. V sedu na židli se chytněte tyčky, která je nad Vámi a pomalu se přitahujte a zvedejte zadek ze židle. Opakujte 10 x.

b. V sedu na židli se chytněte se rukama na bocích vedle zadku židle. Při postupném natažení loktů zvedejte pomalu zadek ze židle. Opakujte 10 x.

c. Rovněž můžete dělat další posilovací cviky s lehkými činkami.

Snížení hmotnosti

Tlak napříč kyčelním kloubem je velký a během chůze se může se rovnat trojnásobku tělesné hmotnosti. Proto snížení tělesné váhy o 1 kg znamená ulehčení tlaku na kyčel o 3 kg. Snížení tělesné hmotnosti je velmi užitečné před i po operačním zákroku.

Domácí příprava

Po operaci budete nějakou dobu používat berle. Proto je dobré se je naučit používat při chůzi po bytě a ubezpečit se, že všechny části (koupelna, kuchyň, ložnice) jsou snadno přístupné. Možná budete potřebovat přestavit nábytek nebo dočasně změnit pokoje pro Vaše pohodlí po operaci. Odstraňte veškeré předměty nebo předložky, na kterých byste mohli uklouznout. Úpravy v koupelně mohou zahrnovat sprchovací židli, držadla, protiskluzové podložky nebo materiály atd. Pokud žijete osamoceni, můžete provést úpravy, aby s Vámi na nějakou dobu po operaci mohl bydlet přítel nebo někdo z rodiny. To je zvláště důležité při přípravě jídel, nošení různých předmětů a při nasazování ponožek.

Předoperační interní vyšetření

Operace kyčelní náhrady je rozsáhlý operační výkon a proto je třeba se ujistit, že jste v nejlepší zdravotní kondici. Z toho důvodu je třeba navštívit Vašeho interního lékaře 2-3 týdny před operací. Ten provede nezbytné testy. S výsledky všech testů včetně doporučení zda je možno provést plánovaný zákrok je třeba co nejdříve seznámit Vašeho ortopeda. Bez předoperačního interního vyšetření není možno operaci provést.

Předoperační konzultace s ortopedem

K předoperační konzultaci s ortopedem bude do některé z našich ambulancí pozváni dopisem přibližně jeden měsíc před operací. V dopise kromě toho obdržíte i termíny, kdy se máte dostavit na odběry autotransfúzí a k příjmu k operaci. Při setkání s ortopedem Vás seznámíme se zamýšlenou operací a případně Vám odpovíme na Vaše dotazy. Projdeme si Vaši zdravotní kartu, laboratorní výsledky, rentgenové snímky a další testy pokud byly nezbytné.

Je velmi důležité abyste v den operace od půlnoci nic nejedli, nepili ani nekouřili.

Co si vzít do nemocnice

V našem zařízení dostanete berle, nástavec na WC, případně další potřebné vybavení. Pokud toto vybavení již vlastníte přineste si jej prosím s sebou. S sebou si přineste pohodlné oblečení nebo župan. (Neberte si oblečení dlouhé až po zem, které může ztížit chůzi). Veškeré cennosti raději nechejte doma! Dále si vezměte osobní hygienické pomůcky a obuv s pevnou patou. Samozřejmě, něco ke čtení Vám pomůže, aby čas rychleji utekl.

Operace

V den operace budete nejprve převezeni na anesteziologickou přípravnu, kde s Vámi anesteziolog probere možnosti anestézie. Běžně se při totální endoprotéze kyčle používají dva typy anestézie. První typ je celková anestesie, která Vás uvede do hlubokého spánku a vyžaduje podporu Vašeho dýchání. Riziko u mladších a zdravých pacientů je malé, jeho míra závisí na přítomnosti jiných onemocnění, zejména srdce a plic. Druhý typ anestesie-svodná (epidurální nebo spinální anestesie) Vám znecitliví Vaše nohy tak, že nebudete operaci cítit. K tomu se použijí léky, které se vpíchnou pomocí malého katetru (trubičky) v dolní části zad do oblasti nervů, které jdou do dolních končetin. Současně dostanete léky na uklidnění a můžete klidně usnout, můžete však současně bez pomoci stále dýchat. Potencionální výhody epidurální anestesie zahrnují menší krevní ztráty, menší riziko plícních problémů a menší riziko tvorby krevních sraženin. Rovněž může být epidurální katetr ponechán po skončení operace k výraznému zmenšení pooperační bolesti. Tento druh anestezie používáme častěji.

Po zavedení anestezie budete převezeni na operační sál a budete napojeni na přístroje, které umožní sledování Vašeho srdce, krevního tlaku, dýchání, tělesné teploty a dalších potřebných údajů. Následuje umístění do správné polohy, příprava operačního pole a vlastní operační zákrok.

Operační rána je uzavřena šitím a kryta odpovídajícím sterilním materiálem. Mezi nohy je umístěna velká trojúhelníková podložka, která slouží k prevenci vykloubení kyčle.

Pooperační průběh

Pooperační léčba a rekonvalescence navazuje bezprostředně na operační výkon. Je důležité abyste dodržovali zavedené léčebné postupy a opatření zejména proti vykloubení. Tyto postupy a opatření jsou popsány níže:

Pobyt v nemocnici
Opatření proti vykloubení a aktivity, kterých je třeba se vyvarovat

Pobyt v nemocnici

Okamžitě po operaci, budete převezeni na jednotku intenzivní péče. Zde jste pečlivě monitorováni (hlídá se např. krevní tlak, krevní oběh, dýchání, tělesná teplota a operační rána atd.). Na jednotce intenzivní péče zůstanete cca 2 dny, poté budete přestěhováni na standardní pokoj.

Přes intravenózní (i.v.) hadičku, která je během operace umístěna na žíle na ruce, Vám budou podávány antibiotika a tekutiny. Po několika dnech je hadička odstraněna, pokud je stále třeba podávat antibiotika, budou dále ještě několik dní podávány v tabletách. Protože pravděpodobně ucítíte po operaci nepříjemnou bolest, budou Vám podávány léky proti bolesti průběžně tzv. dávkovačem. Do Vašeho močového měchýře může být během operace vsunuta trubička (močový katetr), která udržuje měchýř prázdný. Obyčejně je odstraněna 1-2 dny po operaci. Pokud máte problémy s vyprázdněním může být ponechána déle, v tomto případě však budete dostávat antibiotika aby se předešlo případné infekci.

Jako prevence proti krevním sraženinám dolních končetin, které mohou být velmi nebezpečné se používá několik opatření. Dostanete po operaci protiembolické punčochy, které používáte ve dne v noci po celou dobu hospitalizace s výjimkou několika krátkých chvilek. Budete povzbuzováni, abyste prováděli cvičení, které Vás naučí Váš fyzioterapeut. Důležité je rovněž správné polohování končetin. Jsou podávány léky na ředění krve (Warfarin), pravidelně jsou kontrolovány dosažené laboratorní hodnoty.

Obvazové krytí rány je zpravidla vyměněno druhý den po operaci, nebo v případě , kdy je to indikováno lékařem. Přibližně 7-10 dní po operaci, v závislosti na tom jak rychle se operační rána hojí, se odstraňují stehy.

V pooperačním období, úměrně tomu jak se Vaše kyčel bude hojit, byste se měli cítit každým dnem lépe. Obyčejně následující den po operaci za Vámi přijde fyzioterapeut, který Vás naučí různá cvičení a ukáže Vám jak používat berle, abyste operovanou končetinu částečně odlehčili.

Během hospitalizace Vás fyzioterapeut bude navštěvovat denně a bude postupně zvyšovat Vaši tělesnou aktivitu. Rovněž Vám poradí jaké vybavení budete potřebovat doma (např. lžíci při obouvání bot, nádstavec na WC atd.). Popíše Vám rovněž bezpečné postupy při různých tělesných aktivitách. Ukáže Vám jak se posadit, používat berle, lehnout a vstát z postele atd. Do té doby než budete moci ohnout kyčel do více než 70-90o, dostanete speciální instrukce jak nastupovat do auta. Pokud budete mít nějaké otázky, prosím zeptejte se lékaře nebo/a sestry.

Během Vaší hospitalizace můžete mít návštěvy. Návštěvní hodiny jsou od 9 do 21 hodin. Pokud budete na jednotce intenzivní péče návštěvy povoleny nejsou.

Opatření proti vykloubení a aktivity, kterých je třeba se vyvarovat

Správné ležení

Budete poučeni o speciálních opatřeních, které je třeba dodržovat, aby se předešlo vykloubení Vašeho nového kyčelního kloubu.
Riziko vykloubení se zvětšuje když:
1) Vaše kyčel je ohnuta více než do 70-90o (v závislosti na typu implantátu),
2) noha je umístěna v blízkosti druhé nohy, nebo
3) Vaše koleno směřuje zevně. Proto, když ležíte v posteli, pamatujte, že je třeba držet obě nohy od sebe a kolena směřovat ke stropu nebo dovnitř. Obrázek ukazuje nevhodné postavení chodidel-přílišná zevní rotace).

Správné sezení

Po operaci budete poučeni jak správně sedět na židli. Měli byste používat vysokou židli, Vaše koleno by mělo být níž než kyčelní kloub, aby kyčel nebyla ohnuta do více než 70°-90°.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovněž budete poučeni jak usedat na WC (dokud bude potřeba budete muset používat speciální nástavec na WC).

Aktivity, kterých je třeba se vyvarovat

Je důležité, abyste si zapamatovali, kterých aktivit je třeba se vyvarovat:
(1) Nesedejte si na nízkou židli, nebo když kolena jsou výše než kyčel.
(2) Nenahýbejte se dopředu
(3) Neotáčejte se na stranu
(4) Vyvarujte se extrémních předklonů
(5) Nedávejte nohy k sobě

Po operaci TEP kyčle je dále nutné dodržovat tyto zásady:

· Nekřížit dolní končetiny – v leže, v sedě, ve stoji
· Polštář mezi nohama – v leže, z lehu do sedu
· Dolní končetiny (dále DK) co nejvíce od sebe
· Spát na vyšším, pevném a rovném lůžku (jeden polštář pod hlavou)
· V lehu kolena a palce směřují do stropu, ve stoji a při chůzi dopředu – nevytáčet DK ven ani dovnitř
· Neuklánět se a nepřetáčet se na zdravou stranu – operovaná DK se nesmí dostat přes střední rovinu (ani v leže, ani ve stoji)
· Neležet a nespát na boku operované DK – nepřetáčet se na operovaný bok dříve než za dva měsíce
· Při ležení na boku neoperované DK vkládat mezi kolena klín nebo tužší polštářek (polštářek používat ve spaní i při sedu)
· Neotáčet se na břicho bez klínu mezi nohama
· Vícekrát denně, po menších časových úsecích, provádět celkové intenzivní cvičení podle pokynů fyzioterapeuta
· Sedět maximálně do 90° úhlu mezi trupem a stehnem – nesedět v nízkém, měkkém křesle nebo v autě, ani na nízkém WC (bez nástavce)
· Neřídit dva až tři měsíce automobil
· Častěji měnit polohy – sedět maximálně půl hodiny
· Sedět na obou půlkách hýždí – ne nakřivo
· Dlouho nestát – ve frontě, při žehlení apod.
· Chodit v obuvi s pružnou, elastickou podrážkou
· Chůze o francouzských holích (podpažních berlích):

o 14 dnů po operaci šlapat na operovanou DK 1/3 váhy
o po 14 dnech na 1/2 váhy
o po 1/2 roce chodit doma bez berlí, na delší trasy venku alespoň s vycházkovou holí (po domluvě s operatérem)

Při chůzi po schodech:

o nenosit těžké předměty
o s nikým si nepovídat
o neohlížet se

· Nechodit po mokrém terénu – mytá podlaha, v zimním období použít nástavce na berle
· Nepřetěžovat operovanou DK dlouhými pochody – řídit se podle pocitu únavy
· Nedělat práci v předklonu a nezvedat předměty ze zemně tak aby se při předklonu operovaná DK sunula po zemi vzad (hlídat DK od sebe)
· Ponožku obouvat jen pomocí ručníku nebo za pomoci druhé osoby
· Boty obouvat za pomoci dlouhé lžíce
· Kalhoty a spodní prádlo oblékat za pomoci berlí
· Nekoupat se v horké vodě, v sedě – raději se sprchovat vlažnou vodou
· Sledovat svoji hmotnost – nadváha vede k většímu opotřebování endoprotézy

Všechny tyto zásady je nutno dodržovat tři měsíce po operaci !

Asi za půl roku je možno uvažovat o vhodném zaměstnáním. Spíše lehčí zaměstnání převážně v sedu, eventuálně na kratší pracovní úvazek.

Sport a rekreace – je vhodné zejména plavání a jízda na kole (spíše v rovném terénu)

Další pokyny:

 

Sed, nohy z postele dolů:

1. chytit se oběma rukama hrazdičky, opřít se zdravou nohou a posunout se nahoru
2. opřít se oběma rukama za zády a sednout si
3. chytit si nemocnou nohu oběma rukama pod stehnem a posouvat postupně nohy dolů z postele

Leh zpět na postel:

1. posunout hýždě co nejvíce do zadu na postel, tak aby kolena byly na posteli
2. chytit oběma rukama nemocnou nohu pod stehnem a posouvat postupně nemocnou a zdravou nohu na postel
3. opakovat bod 1.
4. opakovat bod 2.

Chůze po rovině

1. Obě berle
2. operovaná DK
3. Zdravá DK

Chůze do schodů

1. Zdravá DK
2. operovaná DK
3. obě berle

Chůze ze schodů

1. Obě berle
2. Operovaná DK
3. Zdravá DK

Cvičební jednotka po TEP kyčle (cvičit s klínem):

 

Leh na zádech:

1. přitáhnou špičky nahoru a propnout dolů
2. přitáhnout špičky nahoru, zatlačit kolena dolů do postele, výdrž 10sekund a povolit
3. pomalu pokrčit DK a zpět na táhnout, totéž s druhou DK
4. propnout koleno, přitáhnout špičky nahoru a nataženou DK sunout do strany a zpět, totéž s druhou DK
5. stáhnout obě půlky hýždí k sobě, výdrž 10 sekund a povolit
6. stáhnout obě půlky hýždí k sobě, mírně zvednout hýždě od podložky, výdrž 3 sekundy, pomalu položit hýždě na postel a povolit
7. pokrčit DK pomalu natáhnou do natažení a zpět pokrčit, opakovat 3 až 5krát, zpět položit, totéž s druhou
8. pokrčit DK, přitáhnout špičku nahoru a propnout dolů, opakovat 3 až 5krát, zpět položit, totéž s druhou

Sed – DK přes okraj postele:

1. přitáhnout špičky nahoru a propnout dolů (pata na podložce)
2. zvednout patu nahoru a vrátit zpět dolů (špička na podložce)
3. přitáhnout špičku, patu sunout po zemi do propnutí v koleně, výdrž 3 sekundy, zpět do pokrčení a povolit špičku
4. stáhnout obě půlky hýždí k sobě, výdrž 10 sekund a povolit

Poté co půjdete domů

Délka pobytu v nemocnici bude záviset na typu operace a ostatních faktorech, ale zpravidla se jedná o 10-14 dnů. Po propuštění budete přímo převezeni sanitkou domů. Pro úplné doléčení a obnovení rozsahu pohybů je vhodné absolvovat lázeňskou léčbu. Je velice důležité, abyste dodržovali lékařovy instrukce a doporučení.

Antikoagulační (ředění krve) opatření:
Dieta, léky, protiembolické punčochy

Pohybové a cvičební doporučení

Pooperační vyšetření

Antikoagulační (ředění krve) opatření:

Pooperační dieta

Můžete jíst normální stravu. Ale přesto, dokud berete Warfarin (přípravek na ředění krve), je důležité se vyhýbat zvýšenému přísunu vitamínu K. Warfarin je přípravek na ředění krve a vitamín K může snížit jeho efekt. Proto je doporučeno abyste:

  1. se vyhnuli jídlům s vysokým obsahem vitamínu K jako jsou: brokolice, fazole, sója, sójový olej, játra, atd.
  2. se vyhnuli přílišné konzumaci zeleného čaje a bylinných čajů
  3. nepili více než jeden šálek kávy za den
  4. se vyhnuli alkoholu
  5. neužívat vitamínové přípravky s vitamínem K

Léky a vitamíny

Po ukončení braní léku Warfarin bude Vaše tělo potřebovat nějaký čas, aby se normalizovaly hodnoty krevní srážlivosti.

Pokud lékař nerozhodne jinak, berte normálně své ostatní léky. Jeden měsíc berte vitamín C a železo. O ukončení léčby Warfarinem rozhodne lékař zpravidla po 6 týdnech po operaci.

Pooperační používání protiembolických punčoch

Je vhodné, abyste pokračovali v používání protiembolických punčochách nejméně 2 měsíce po operaci. Během prvního měsíce je doporučeno použití ve dne i v noci. V druhém měsíci může být použití v noci vynecháno. Berle můžete odložit dva měsíce po operaci. V případě že Vaše nohy jsou oteklé měli byste pokračovat v používání berlí i punčoch do té doby, než otoky ustoupí. Pokud jsou otoky doprovázeny bolestí nebo zarudnutím upozorněte svého lékaře.

Pohybové a cvičební doporučení

Pooperační cvičení

Postupně zvyšujte svou pohybovou aktivitu. Měli byste s pomocí berlí postupně zvyšovat zátěž. Po dobu dvou měsíců byste neměli sedět na nízké židli a předklánět se (např. při obouvání bot nebo nasazování ponožek). Měli byste po dobu přibližně 8 týdnů používat nadstavec na WC. Při spaní byste měli mít mezi nohama vsunutý polštář a nesmíte ležet na operované straně.

Sprchovat se můžete 1-2 dny po vytažení stehů, nekoupejte se však ve vaně. Pokud operační rána zčervená nebo bude prosakovat okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Zpočátku by mělo být cvičení lehké, s nízkým odporem. Postupně je možno zátěž zvyšovat. Plavání je povoleno po úplném zhojení operační rány (asi po 3 týdnech).

Jakmile je to pro Vás pohodlné můžete obnovit svůj sexuální život, ale jako u ostatních aktivit je třeba dodržovat všechna doporučení.

zpět

Pooperační vyšetření

6 týdnů po operaci

Přibližně 6 týdnů po operaci bude provedeno kontrolní vyšetření včetně rentgenových snímků. Lékař zhodnotí Váš stav, doporučí Vám postupně zvyšovat zátěž na Vaši končetinu, stále však budete potřebovat berle. Budete schopni ohnout končetinu do 90 stupňového úhlu.

4 měsíce po operaci

Po čtyřech měsících bude provedeno opět vyšetření, noha by měla být schopna plné zátěže. Pacient by měl být schopen chůze bez berlí, případně pouze s hůlkou. Návrat do práce je individuální záležitostí, v závislosti na rychlosti uzdravování, obtížnosti práce, typu operace atd.

Pooperační upozornění pro všechny pacienty

K včasnému zjištění opotřebení nebo uvolnění náhrady je nutné, aby totální kyčelní náhrada byla během Vašeho života pravidelně jedenkrát ročně kontrolována lékařem a pomocí rentgenových snímků.

Dlouhodobé opatření a rady

Pooperační rady ohledně tělesné aktivity

Po operaci budete schopni se účastnit tělesných aktivit, kterých jste se před operací účastnit nemohli. Opotřebení náhrady lze přirovnat k opotřebení pneumatik u automobilu. Čím častěji ji používáte, tím dříve se opotřebí. Doporučeno je plavání a jízda na kole především po rovině. Obtížné aktivity mohou trvanlivost implantátu zkrátit. Lyžování je vcelku bezpečné, je třeba se však vyvarovat pádům.

Infekce

Může dojít k infikování náhrady, což může způsobit mnoho komplikací. Proto pokaždé když se vyskytne kdekoliv ve Vašem těle infekce je třeba vyhledat lékaře. Speciální opatrnost je třeba věnovat infekci močového měchýře, před zubním zákrokem pro infekci zubů nebo dásní a před plánovaným operačním výkonem. Před rozsáhlým zákrokem v ústní dutině se doporučuje podat širokospektrá antibiotika . Pokud je to možné, je vhodné odložit všechny zubní zákroky v období prvních čtyř měsíců po operaci. Antibiotická léčba pro jiné operace nebo infekce je rozdílná v závislosti na typu infekce. Proto je třeba v případě infekce okamžitě kontaktovat lékaře.