Výhody, rizika potencionální komplikace

Výhody

Po implantaci totální náhrady kyčelního kloubu se pacientovi uleví od bolesti , zvýší se mu rozsah pohybu a umožní často neomezenou chůzi. Bude se moci účastnit aktivit, které byly před operací nemožné. Každopádně je však třeba mít stále na paměti, že máte kloub umělý!

Rizika a potencionální komplikace

Všechny operace v sobě nesou potencionální riziko, z toho důvodu musí být případné výhody pečlivě zváženy. Některé komplikace souvisí přímo s konkrétním operačním zákrokem a některé jsou spojeny s Vašim zdravotním stavem.

Potencionální komplikace pro Vaše tělo při jakékoliv operaci zahrnují: riziko anestezie, krvácení, infekce, krevní sraženiny a úmrtí. S moderními metodami je riziko plynoucí z anestézie velmi malé. Epidurální anestesie (která znecitliví Vaše nohy) má výhodu v menší pooperační bolestivosti zákroku a v zmenšení potencionálních krevních ztrát. Pokud je nutná krevní transfuse je možné riziko odmítavé reakce nebo přenosu nemoci (např. žloutenky) a proto je upřednostňována autotransfuse vlastní krve. Profylaxe antibiotiky, přísně sterilní prostředí a speciální klimatizační systém na operačním sále a pooperačním pokoji je účinnou prevencí infekce, která se vyskytne v méně než 1% případů.

Polohování nohou, elastické punčochy, cvičení nohou a Warfarin (lék na ředění krve) se používají jako prevence krevních sraženin. Tabulka 1 ukazuje faktory, které mohou zvětšit riziko trombózy (krevní sraženiny). Kompletní interní vyšetření před operací může pomoci najít případné rizikové faktory.

  Faktory, které mohou zvětšit riziko trombózy  
·Nádor  ·Předchozí trombóza ·Městnavá srdeční vada
·Průjem ·Horečka ·Žloutenka
·Snížená funkce štítné žlázy ·Nemoc jater ·Podvýživa
·Vyšší věk ·Porucha krvácivosti ·Křečové žíly (varixy)

Potencionální komplikace, které souvisí s operací totální náhrady kyčle jsou: nepatrný rozdíl v délce operované končetiny (nemožnost plně napravit předchozí zkrácení nebo prodloužení délky končetiny), vykloubení kyčle, uvolnění protézy (závisí na stupni aktivity pacienta), novotvorba kosti v okolí kloubu, což může způsobit ztuhlost a bolest. K prevenci tohoto růstu se používají protizánětlivé léky. Zřídka může dojít k poškození implantátu. Z těchto důvodů jsou velmi důležité pravidelné kontroly, které pomohou včas objevit a léčit jakékoliv komplikace. Pacientova spolupráce je důležitá při zajištění autotransfúzí před operací, při braní antibiotik proti infekci a léků na ředění krve při hospitalizaci, při používání elastických punčoch během a po hospitalizaci jako prevence krevních sraženin.