Alternativy k implantaci totální endoprotézy

Existují alternativy k operaci totální náhrady kyčelního kloubu. Seznamte se s následujícími možnostmi:

Konzervativní léčba
Osteotomie
Artrodéza
Pseudoarthrosa

Konzervativní léčba

Jedna alternativa je neoperovat. Pokud je Vaše bolest pomocí léků pod kontrolou, cítíte se dobře, pokračujete v aktivním způsobu života a rozsah pohybů je dostatečný, potom se můžete rozhodnout čekat.

Osteotomie

Pro pacienty s rozvinutou dysplazií (vrozenou vadou) kyčle, se provede protnutí kosti stehenní nebo v oblasti pánve, s cílem zlepšení podmínek pro přenos zátěže na kloubní plochy. Častěji se používá u mladších pacientů. Výběr kandidátů je přísně individuální. Proces uzdravení po osteotomii je delší než po totální endoprotéze.

Artrodéza

Artrodéza je zřídka používaná, ale je to účinná procedura pro mladé pacienty, kteří jsou jinak zdraví. Artrodéza ulehčí bolesti tím, že dojde ke kostnímu srůstu horního konce stehenní kosti s kostí pánevní. Tato operace vyžaduje spojení kostí dlahou a šrouby a často imobilizaci. Po úplném zhojení umožní plnou zátěž operované končetiny. Artrodéza může být ve vhodném období vyměněna za totální endoprotézu.

Pseudoarthrosa-pakloub

Pseudoarthrosa v tomto případě znamená odstranění hlavičky stehenní kosti bez jakékoliv náhrady. Používá se při infekcích kyčelního kloubu nebo případech, kdy pacientova kvalita kosti neumožňuje žádnou jinou rekonstrukční proceduru. Po operaci má pacient končetinu kratší a obyčejně méně stabilní. Pacient většinou potřebuje minimálně jednu berli, alespoň při chůzi na delší vzdálenosti.