Ortopedie ORTHES

Lůžkové ortopedické zařízení Orthes zahájilo v Rožnově činnost v listopadu roku 1996.
Od počátku je cílem komplexní léčba poruch pohybového ústrojí s dúrazem na artroskopické operace velkých kloubů a endoprotetiku kyčelního a kolenního kloubu, včetně následné rehabilitace. V současnosti disponuje vlastním lúžkovým oddělením s kapacitou dvaceti standardních lůžek a třech míst na pooperační jednotce intenzivní péče a samostatnými ambulancemi pro ortopedii a traumatologii pohybového systému v Rožnově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí. Pro oblast Rožnova a Valašského Meziříčí zajišťuje v plném rozsahu základní ortopedickou péči. Léčeni jsou zde však pacienti z celé České republiky i zahraničí.

V případě, že potřebujete ortopedické vyšetření, je možné se objednat do jedné z ambulancí:

ortopedická ambulance poliklinika Rožnov p.R. - tel. č. 571660133
ortopedická ambulance Nemocnice Valašské Meziříčí - tel. č. 571758745
ortopedická, rehabilitační ambulance Orthes (jen úterý, čtvrtek, sobota dle objednání) - tel. č. 571757944

V odborných ambulancích jsou ošetřováni pouze objednaní pacienti, objednávky na uvedených telefonních číslech denně mezi 7:00 - 8:00 hod. 
 

Naše zařízení má uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotní péče s těmito zdravotními pojišťovnami:

Všeobecná zdravotní pojišťovnaVojenská zdravotní pojišťovnaČeská průmyslová zdravotní pojišťovnaOborová zdravotní pojišťovnaZdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČRRevírní bratrská pokladna

Pro pacienty těchto pojišťoven poskytujeme v rámci zdravotního pojištění veškerou péči až do výše limitú stanovených jednotlivými pojišťovnami.

 

Orthes personál

Aktuality

 

 

V roce 2014 jsme v Orthesu provedli 1244 operací

V roce 2014 jsme v Orthesu odoperovali celkem 1244 pacientů. Celkem jsme za 18 let našeho provozu provedli 18432 operací. 
Více informací o počtu provedených operačních výkonů v jednotlivých letech naleznete zde.

V roce 2012 jsme na našem pracovišti provedli 1249 operací

V roce 2012 jsme v Orthesu odoperovali zatím historicky nejvíce pacientů, celkem 1249.
Více informací o počtu provedených operačních výkonů v jednotlivých letech naleznete zde.

Již více než 15000 operací provedených v Orthesu!!!

V 1. čtvrtletí roku 2012 jsme dosáhli dvou významných milníků v počtu provedených operací na našem pracovišti.
Nejprve byla v únoru provedena tisící operace TEP kolenního kloubu a následně v březnu jsme překročili hranici 15000 operací provedených celkem na našem ortopedickém oddělení!
Za 3 měsíce letošního roku jsme provedli 326 operací, z toho 68 implantací TEP kolenního a kyčelního kloubu.
Více informací o počtu provedených operačních výkonů v jednotlivých letech naleznete zde.

Výsledky naší činnosti v roce 2011

V roce 2011 jsme ve zdravotnickém zařízení Orthes a našich dvou ambulancích (na poliklinice v Rožnově p.R. a v nemocnici Valašské Meziříčí) poskytli ortopedickou a rehabilitační péči celkem 8878 pacientům.
Za toto období bylo celkem provedeno 21429 odborných lékařských vyšetření.
Na lůžkovém oddělení bylo hospitalizováno 1097 pacientů a celkem bylo provedeno 1104 operačních výkonů. Největší podíl měly artroskopické operace, kterých bylo letos 664. V letošním roce jsme rovněž implantovali celkem 230 totálních náhrad kolenního a kyčelního kloubu, včetně revizních operací (116 náhrad kolena a 114 náhrad kyčle). Tento počet je za 15 let naší činnosti doposud nejvyšší.
Více informací o počtu provedených operačních výkonů v jednotlivých letech naleznete zde.

Orthes oslavil 15. let od zahájení činnosti

4.11.2011 oslavilo lůžkové ortopedické zařízení Orthes 15. let od zahájení své činnosti. Za tuto dobu bylo na našem oddělení odoperováno 14576 pacientů. Největší podíl měly artroskopické operace kolenního a ramenního kloubu, bylo provedeno 7956 těchto výkonů. Velmi významnou část tvoří operace totálních náhrad kolenního a kyčelního kloubu, kterých bylo doposud celkem 2303.
Tato skutečnost je o to cennější, že se podařilo splnit cíl, kterým před 15 lety bylo vybudovat lůžkové ortopedické pracoviště, které by svojí činností vyplnilo existující mezeru v síti zdravotnických zařízení v regionu. K tomuto účelu byla během roku 1996 zrekonstruována budova bývalé polikliniky na Palackého ulici v Rožnově p.R. Aktivní zdravotnická činnost byla zahájena v listopadu 1996. ZZ Orthes zajišťuje ambulantní a lůžkovou péči v oboru ortopedie a částečně rehabilitace pro spádovou oblast Valašské Meziříčí – Rožnov p.R., velmi významný počet pacientů přichází k ošetření ze spádové oblasti Frenštátu p.R. i jiných oblastí hlavně Moravskoslezského a Zlínského kraje.
Za uplynulých 15 let se rovněž podařilo vytvořit tým vysoce kvalifikovaných a zkušených lékařů, sestřiček, fyzioterapeutů a ostatního personálu. Tento tým se neustále podílíl na rozvoji a zdokonalování stávajících léčebných metod a uplatňování nových poznatků z oboru ortopedie do praxe.  
Od ledna 2005 např. provádíme jako jedno z mála ortopedických oddělení v ČR u indikovaných pacientů tzv. operaci Hip resurfacing. 
Mezi další nové metody léčby patří léčba poškození kloubní chrupavky pomocí koncentrátu růstových faktorů získaných z krevní plazmy, tzv. metoda ACP.
V současné době rovněž nabízíme pacientům technologii Visionaire, která umožňuje s pomocí magnetické rezonance a RTG navrhnout a vyrobit řezací bloky, pomocí nichž bude provedena výměna kolenního kloubu na základě pacientovy vlastní anatomie.