Speciální vyšetření

Při řešení potenciálních komplikací, mohou být potřebná některá speciální vyšetření.

Scintigrafie
MRI-nukleární magnetická rezonance
CT Scan-počítačový tomograf
Kostní densitometrie

Scintigrafie

Pokud je podezření na infekci, můžete být přínosem scintigrafické vyšetření pomocí značeného radionuklidu, kdy dojde v místě infektu k jeho zvýšenému vychytávání. Tento postup je často doplněn jinými metodami, které rozpoznají infekci.

Všechny použité izotopní látky jsou relativně neškodné. Stupeň radiace je jen o málo větší než při ozáření klasickým rentgenem. Komplikace jsou minimální.

MRI-nukleární magnetická rezonance

Zobrazení magnetickou rezonancí je speciální velmi citlivé vyšetření, které využívá vysokého magnetického pole a rádiových vln k zobrazení vnitřku těla. Tuto metodu nelze použít pokud již máte totální náhradu.

CAT Scan-počítačový tomograf

CT scan (počítačový tomograf) je specializované rentgenové vyšetření poskytující potřebné informace o anatomii pánve, stehenní kosti, zejména o množství kostní hmoty v místě předpokládané implantace. Nejčastějším důvodem jsou stavy po vrozené vadě kyčle, po nekróze hlavice stehenní kosti nebo stavy po úrazech. V některých případech může být výsledkem vyšetření potřeba individuálně zhotovené endoprotézy.

Kostní densitometrie

Kvalita a množství Vašich kostí se s rostoucím věkem mění. Kostní densitometrie je metoda, která může změřit tyto změny.