Anatomie kolena

Kolenní kloub se skládá z dolního konce stehenní kosti (femuru), z vrcholu holenní kosti (tibie) a kolenního jablka (pately). Tělesná hmotnost je přenášena femurem, přes kolenní kloub, do tibie. Na přední straně stehenní kosti probíhají velké svaly (čtyřhlavý), které natahují koleno (extense). Velké svaly zezadu stehenní kosti (hamstringy) koleno krčí (flexe). Patela působí jako páka pro čtyřhlavý sval, což zvyšuje jeho účinnost. Pokaždé když pokrčíte a natáhnete koleno, povrch tibie a femuru po sobě navzájem kloužou, patela se pohybuje nahoru a dolů v žlábku na přední ploše femuru. Přední a boční rentgenový snímek zdravého kolena je ukázán na obrázcích 1A a 1B. Stehenní kost (femur) je nahoře a holenní kost (tibie) je dole. Menší kost dole je lýtková kost (fibula). Kolenní jablko (patelu) je možno vidět ve předu kolena na bočním pohledu. Prostor mezi kostmi je zaplněn kloubní chrupavkou a nazývá se kloubní štěrbina. Chrupavka není dostatečně hustá, aby mohla být patrna na rentgenovém snímku.

Koleno je uvnitř potaženo výstelkou-synovií, která produkuje tekutinu, která svou viskozitou snižuje tření kloubních ploch a podílí se na výživě chrupavky. Důležité vnitřní části kolene jsou kloubní chrupavka, meniskus, vazy a šlachy. V koleně jsou dva druhy chrupavky (kloubní chrupavka a meniskus). Kloubní chrupavka kryje kloubní povrch. Meniskus je tkáň umístěná na vnitřním a zevním obvodu kloubních ploch ve Vašem koleně. Pomáhá rozložit zatížení, zlepšuje stabilitu a chrání kloubní chrupavku. K tibii a femuru je připevněno několik vazů (silné proužky vazivové tkáně, které spojují kosti navzájem), které zajišťují stabilitu kloubu ve všech fázích pohybu. V okolí kloubu se upínají svalové skupiny (čtyřhlavý sval, hamstringy), působící jako dynamické stabilizátory. Normální funkce kolena je poměrně složitý děj a je výsledkem bezchybného fungování a koordinace všech uvedených částí.

Anatomie kolene
kneebk1a kneebk1b