Limity technologie implantací totálních endoprotéz

V mnoha věcech je totální náhrada kolenního kloubu stejná jako sada automobilových pneumatik. Jak dlouho náhrada vydrží závisí na způsobu a intenzitě používání, a ne jednoduše na tom, jak dlouho je v koleně implantována. Sada automobilových pneumatik může vydržet několik let pokud není auto používáno příliš často. Oproti tomu se sada pneumatik může opotřebovat za méně než jeden rok, jestliže najezdí mnoho kilometrů po špatných cestách. Stejné principy lze aplikovat na totální náhrady kolene.

Ačkoliv lze předpokládat, že náhrada vydrží mnoho let, může dojít k selhání i dříve. Hlavní příčiny selhání jsou časné uvolnění nebo nadměrné opotřebení implantátu, osteolysa (poškození kosti) a rozbití komponenty. Naštěstí se to stává zřídka, pokud se tak stane, je nutná další operace.

Soustavné zatěžování kloubní náhrady vede k uvolňování malých částiček polyethylénu z nosných ploch, které se uvolňují do okolních tkání. Jejich zvýšené uvolňování může být příčinou reaktivního zánětu, který vede úbytku kostní hmoty v bezprostřední blízkosti kloubní náhrady. Tento druh kostní resorpce se nazývá osteolysa a vynutí si další chirurgický zákrok.

Spíše teoreticky, je možné plastické části opotřebovat. Velmi zřídka se může komponenta rozbít. Častěji se může zlomit kost v okolí náhrady, což si vyžádá operaci ke stabilizaci zlomeniny.

Uvolnění, opotřebení a osteolysa přicházejí pomalu postupem času. Pacienti nemusí zpočátku pozorovat žádnou bolest ani jiné příznaky. Z těchto důvodů je doporučováno jednou ročně kontrolovat implantát pomocí rentgenového snímku, protože tak může být problém včas diagnostikován a léčen.