Personální obsazení

Lékaři

MUDr. Radoslav Jura – vedoucí lékař oddělení
MUDr. Jan Nováček – vedoucí lékař ambulancí
MUDr. Pavel Doruška - vedoucí lékař operačních sálů a lékař oddělení
MUDr. Vladimír Kocourek - vedoucí lékař JIP, lékař oddělení
MUDr. Petr Kozák - lékař oddělení
MUDr. Marek Zdráhal - lékař oddělení
MUDr. Libor Richter - lékař oddělení
MUDr. Dušan Krzyžanek – lékař anesteziolog
MUDr. Robert Schwarz – lékař anesteziolog
MUDr. Milena Blahová, MUDr. Blažena Zaoralová – lékař anesteziolog
MUDr. Kateřina Jurová – rehabilitační lékař

MUDr. Radoslav Jura

MUDr. Radoslav Jura

Promoce 1982 - lékařská fakulta University Palackého Olomouc, I.a II. atestace z ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Praxe na ortopedickém oddělení nemocnice ve Vsetíně. Od roku 1991 do listopadu 1996 Městská nemocnice ve Valašském Meziříčí. Kurzy RZP, sonografie pohybového aparátu, arthroskopie ramenního kloubu, člen ČSOT, AGA (artroskopická společnost německy mluvících zemí).
MUDr. Jan Nováček

MUDr. Jan Nováček

Promoce v roce 1973 na lékařské fakultě UP v Olomouci, I. a II. atestace z ortopedie, 1973-80 samostatně pracující lékař ortopedie Město Albrechtice, 1980-89 ortopedie Vsetín, od r. 1989 vedoucí lékař nelůžkové ortopedie nemocnice Valašské Meziříčí, privátní ortopedická praxe od r.1993.
Kurs manuální medicíny, kurz RZP, sonografie pohybového aparátu, člen mezinárodní sonografické společnosti ISDULA.
MUDr. Dušan Krzyžanek

MUDr. Dušan Krzyžanek

Promoce na LF UP v Olomouci 1990, I.a II. atestace v oboru anesteziologie a resuscitace, 1990-1996 praxe na klinice anestesiologie a resuscitace Fakultní nemocnice v Ostravě. Od roku 1996 anestesiolog a lékař pro intenzivní medicínu Orthes.
MUDr. Pavel Doruška

MUDr. Pavel Doruška

Promoce v roce 1996 na LF Masarykovy University Brno, v roce 1998 I. atestace z všeobecné chirurgie. 1996 - 2001 všeobecný chirurg na chirurgickém a traumatologickém oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí. Od r. 2001 odborný lékař Orthes. V roce 2003 I. atestace z oboru ortopedie. Kurz sonografie v ortopedii.
MUDr. Vladimír Kocourek

MUDr. Vladimír Kocourek

Promoce v roce 1992 na lékařské fakultě UP v Olomouci, I. a II. atestace z ortopedie, 1992-2002 lékař ortopedického oddělení Nemocnice Šumperk. Od roku 1992 lékař na ortopedickém oddělení Orthes. Kurz sonografie pohybového aparátu.

MUDr. Libor Richter

MUDr. Libor Richter

Promoce v roce 1995 na LF UP Olomouc, v roce 1998 I.atestace v oboru ortopedie, v roce 2004 Specializace v oboru ortopedie. 1995 - 2005 ortopedické odd. Krajské nemocnice T.Bati Zlín, 2006 - 2011 ortopedie nemocnice Kroměříž. Od roku 2012 lékař na ortopedickém oddělení Orthes. 
MUDr. Kateřina Jurová

MUDr. Kateřina Jurová

Promoce v roce 1984 na LF University Palackého v Olomouci, atestace I. st. z vnitřního lékařství, nástavbová atestace z FBLR, kurz myoskeletální medicíny. Tři roky praxe na interním oddělení NsP Vsetín. Od roku 1996 rehabilitační lékař Orthes.
Jitka Kantorová

Jitka Kantorová - zdravotní sestra specialistka

 

Maturita na SZŠ v Brně v r. 1986. V letech 1988-1996 zaměstnaná v Úrazové nemocnici Brno na chirurgickém oddělení. Od r. 1996 Orthes Rožnov. V roce 2000 ukončeno PSS v oboru anestesie-resuscitace intenzivní péče, kurz řízení v ošetřovatelství.

Sestry oddělení

Blanka Tomková - zdravotní sestra, zastupující vrchní sestra, kurz neodkladné resuscitace
Eva Pavlíková - zdravotní sestra, ukončeno studium PSS v oboru anestezie-resuscitace intenzivní péče
Veronika Vagáčová - zdravotní sestra
Šárka Drlíková - diplomovaná zdravotní sestra, kurz ošetřování nemocných v intenzivní péči, ukončeno studium PSS v oboru anestezie-resuscitace intenzivní péče
Martin Krobot - zdravotní sestra
Eva Jeřábková - zdravotní sestra, kurz neodkladné resuscitace
Marie Dobečková - zdravotní sestra
Pavla Smejkalová - zdravotní sestra
Petra Malíková - zdravotní sestra
Petra Banašáková - zdravotní sestra
Ivona Labajová - zdravotní sestra
Iva Špaňhelová - zdravotní sestra
Veronika Hajdová - zdravotní sestra

Sestry sálové

Pavla Malá - zdravotní sestra, ukončeno PSS v úseku práce instrumentování na operačním sálu
Martina Pavlicová - zdravotní sestra, kurz ošetřování nemocných v intenzivní péči, ukončeno studium PSS v oboru anestezie-resuscitace intenzivní péče
Zdenka Miklová - zdravotní sestra, instrumentářka na operačním sále
Marcela Žilinská - zdravotní sestra, instrumentářka na operačním sále
Dagmar Dohnálková - zdravotní sestra, instrumentářka na operačním sále
 

Fyzioterapeuti

Mgr. Šárka Dobešová - diplomovaný fyzioterapeut, magistra rehabilitace a fyzioterapie
Alena Matulová - odborný fyzioterapeut, atestace v oboru aplikovaná fyzioterapie, kurz fyzioterapeutická léčby skolióz, kurz cvičení s pružnými tahy a míči, kurz měkkých a mobilizačních technik, mobilizace žeber metodou Mojžíšové, kurz cvičení dle Schrotové, kurz bazální program ve fyzioterapii, kurz SM-systém, kurz kineziotaping v rehabilitaci, kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě poruch osového orgánu
Hana Páclová - diplomovaný fyzioterapeut, kurz příprava rehabilitačních pracovníků pro speciální činnost v metodice diagnostiky a léčení poruch pohybového aparátu (měkké a mobilizační techniky), kurz mobilizace žeber metodou Mojžíšové
Jana Nerádová - odborný fyzioterapeut, atestace v oboru aplikovaná fyzioterapie, kurz mobilizace žeber metodou Mojžíšové, kurz technik posturální korekce, kurz příprava rehabilitačních pracovníků pro speciální činnost v metodice diagnostiky a léčení poruch pohybového aparátu (měkké a mobilizační techniky), kurz cvičení skolióz dle Schrothové, Dornova metoda, kurz kineziotaping v rehabilitaci, kurz SM-systém
Marek Petřek - diplomovaný fyzioterapeut, kurz příprava rehabilitačních pracovníků pro speciální činnost v metodice diagnostiky a léčení poruch pohybového aparátu (měkké a mobilizační techniky), kurz bazální program ve fyzioterapii, kurz mobilizace žeber metodou Mojžíšové, kurz proprioceptivní neuromuskulární facilitace, kineziotaping v rehabilitaci, kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě poruch osového orgánu.

Sestry v ambulancích

Petra Cabáková, Martina Koláčková - Rožnov p.R.
Ilona Pernická - Valašské Meziříčí